لینک های دسترسی

Breaking News

پاسخ کابل به کانگرس امریکا در مورد کار مشترک با اردوی پاکستان


کانگرس ایالات متحدۀ امریکا با تصویب لایحه یی، از اردوی پاکستان و اردوی افغانستان خواسته است تا در برابر شبکۀ حقانی، به گونۀ مشترک اقدام کنند. وزارت دفاع افغانستان در واکنش به این تصمیم کانگرس ایالات متحده گفته که اگر پاکستان از شبکۀ حقانی حمایت نکند و اعضای این شبکه را تمویل و تجهیز نکند، این خودش یک کمک بزرگ در جنگ با تروریزم خواهد بود.

کابل میگوید که اسلام آباد باید شعار را کنار بگذارد وعملاً در برابر شبکه حقانی و سایر گروه های دهشت افگن، اقدام ورزد.

بر بنیاد لایحه یی که از سوی کانگرس امریکا تصویب شده است، شبکۀ حقانی یک گروه مجزا از لشکر طیبه است و اردوی افغانستان و اردوی پاکستان، باید این شبکه را هدف قرار بدهند. اما وزارت دفاع افغانستان میگوید که هم اکنون نیز با شبکه حقانی درگیر جنگ است و این اردوی پاکستان است که علیه آن شبکه باید اقدام کند.

وزارت دفاع افغانستان نگفت که مایل به راه اندازی عملیات مشترک با اردوی پاکستان علیه شبکۀ حقانی است یا خیر و یا این که آیا اطلاعات استخباراتی با پاکستان شریک می شوند یا نه؟

اما، کانگرس امریکا با جدا ساختن لشکر طیبه که عمدتاً علیه هند می جنگند، پاکستان را شاید به هدف قرار دادن شبکۀ حقانی ترغیب می کند. جـدا از این که کمک ۳۵۰ میلیون دالری اش را نیز به اقدامات عملی پاکستان علیه تروریستان، مشروط ساخته است.

شبکۀ حقانی بخشی از گروه طالبان است که حکومت افغانستان آن را مسوول مرگبارترین حملات در کابل و جنوب شرق افغانستان میخواند.

به باور آگاهان، اگر پاکستان این شبکه را هدف قرار بدهد، بخش بزرگِی از تحرکات طالبان، کاهش خـواهد یافت.

XS
SM
MD
LG