لینک های دسترسی

سقوط طیارۀ مسافر بری در پاکستان


سقوط طیارۀ مسافر بری در پاکستان

یک طیاره مسافربری با ۱۵۲ سرنشین در نزدیک مرکز پاکستان سقوط نمود که منجر به تلفات تمام سرنشیان آن گردید. مقامات می گویند طیاره شرکت هوایی "ایربلوجت" به روز چهار شنبه شهر بندری کراچی به صوب اسلام آباد در حال پرواز بود و زمانی سقوط کرد که می خواست در هوای نامناسب نشست نماید.

عملۀ نجات به صورت عاجل به محل حادثه فرستاده شدند، و هلیکوپتر های نظامی نیز در آن منطقۀ پر درخت و چوب در جستجوی نجات یافته گان می باشند. مامورین می گویند گزارش قبلی در مورد اینکه ممکن یک تعداد نجات یافته باشند، نادرست است.

به دلیل هوای بارانی بسیار مشکل بود در عملیات کمک و جسجتوی نجات قربانیان از قوای نظامی کمک خواسته شد.

دلیل دقیق سقوط طیاره تا کنون معلوم نیست. راحل احمد، سخنگوی شرکت هوایی ایربلو گفت این طیاره مشکل تخنیکی نداشت، و پیلوت پیام عاجل نفرستاده بود.

XS
SM
MD
LG