لینک های دسترسی

Breaking News

عذر خواهی عضو ارشد 'حزب مردم پاکستان' در رابطه بیانات اخیرش


عذر خواهی عضو ارشد 'حزب مردم پاکستان' در رابطه بیانات اخیرش

ذوالفقار میرزا، وزیر ایالتی سند و یکتن از اعضای ارشد حزب بر سر اقتدار 'مردم پاکستان' درخصوص بیانات اخیرش راجع به 'حرکت متحدۀ قومی'، حزب پرنفوذ شهر کراچی معذرت خواهی کرد. تبصره های قبلی وی، خشونت های قومی و سیاسی را دامن زد.

او گفت "بیانات دیروزی من، نظریات شخصی ام بود. هیچ مشی حزبی را در بر نداشت. اردو زبانان برادران من اند، آنان همیشه برادرانم بوده و همچنان برادرانم خواهند بود. من قصد دل آزاری کسی را نداشتم، اگر بیاناتم کسی را آزرده باشد، معذرت میخواهم."

ذوالفقار میرزا در آن بیاناتش که از تلویزیون پخش گردید، از مردم کراچی خواسته بود تا علیه حزب تحریک متحدۀ قومی، به پا خیزند. وی درین بیاناتش تحریک متحدۀ قومی را یک حزب "لعنت شده" خوانده بود.

مردم کراچی امروز(جمعه) خوشبین آن بودند که به زندگی عادی روزمرۀ شان برگردند اما در مورد وضع امنیتی شهر، نگران بودند.

XS
SM
MD
LG