لینک های دسترسی

مختل شدن عملیات نجات از زیر برفکوچ در یک پایگاه نظامی پاکستان


اوضاع نامناسب جوی در شمال کشمیرِ تحت ادارۀ پاکستان، تلاش های صدها کارمند نجات را که در جستجوی افراد ناپدید شده در زیر برفکوچ اند، مختل ساخته است.

این برفکوچ هفتۀ گذشته سرازیر گردید که در نتیجۀ آن، حدود 135 سرباز پاکستانی و افراد ملکی، در یک پایگاه نظامی زیر توده های بزرگ برف دفن شدند.

مقامات نظامی میگویند، سرمای شدید وسایط بزرگ تخنیکی را که برای دور ساختن برف و یخ در سیاچین به کار میرود، متأثر و از کار انداخته است.

روز شنبۀ گذشته، یک دیوار برف به ارتفاع بیست متر بر رودخانۀ یخ زدۀ سیاچین فروافتاد.

سربازان حالا سعی میورزند که در میان این تودۀ عظیم برف و یخ یک تونل افقی را به سوی محلی که فکر میشود یکی از عمارات پایگاه باشد، حفر کنند.

کارشناسان هوشدار داده اند که احتمال نمیرود کسی از زیر آن همه برف و یخ، زنده برون آید.

XS
SM
MD
LG