لینک های دسترسی

Breaking News

مختل شدن عملیات نجات از زیر برفکوچ در یک پایگاه نظامی پاکستان


اوضاع نامناسب جوی در شمال کشمیرِ تحت ادارۀ پاکستان، تلاش های صدها کارمند نجات را که در جستجوی افراد ناپدید شده در زیر برفکوچ اند، مختل ساخته است.

این برفکوچ هفتۀ گذشته سرازیر گردید که در نتیجۀ آن، حدود 135 سرباز پاکستانی و افراد ملکی، در یک پایگاه نظامی زیر توده های بزرگ برف دفن شدند.

مقامات نظامی میگویند، سرمای شدید وسایط بزرگ تخنیکی را که برای دور ساختن برف و یخ در سیاچین به کار میرود، متأثر و از کار انداخته است.

روز شنبۀ گذشته، یک دیوار برف به ارتفاع بیست متر بر رودخانۀ یخ زدۀ سیاچین فروافتاد.

سربازان حالا سعی میورزند که در میان این تودۀ عظیم برف و یخ یک تونل افقی را به سوی محلی که فکر میشود یکی از عمارات پایگاه باشد، حفر کنند.

کارشناسان هوشدار داده اند که احتمال نمیرود کسی از زیر آن همه برف و یخ، زنده برون آید.

XS
SM
MD
LG