لینک های دسترسی

Breaking News

سفر سر منشی ملل متحد به پاکستان


سفر سر منشی ملل متحد به پاکستان

بان کی مون، منشی عمومی سازمان ملل متحد، از مناطق سیلاب زدۀ پاکستان دیدن نمود. وی بر تمویل کنندگان بین المللی تأکید کرد که جهت کمک به میلیون ها قربانی بدترین فاجعۀ انسانی پاکستان، قدم بپیش بگذارند.

سر منشی سازمان ملل متحد با صدر اعظم و رئیس جمهور پاکستان نیز ملاقات نمود تا روی تلاش های امداد رسانی صحبت نماید.

رهبران پاکستان میگویند، سیلاب ویرانگر، که به تعقیب بارانهای موسمی موسم به "مونسون" سرا زیر شد، زندگی حدود ۲۰ میلیون تن را در سراسر پاکستان از هم گسیخته است. سیلاب ها هزاران قریه و شهرک را زیر آب نموده، سرک ها، پل های کلیدی، محصولات زراعتی و مواشی را از بین برده است.

سازمان ملل متحد درخواست ۴۵۹ میلیون دالر را نموده است تا با پس آیند فوری سیلاب ها کار صورت گیرد. این سازمان میگوید، میلیارد ها دالر در درازمدت ضرورت است تا قربانیان و مواشی آنها را که از بین رفته، جبران نمایم. اما مقامات سازمان ملل متحد میگویند که کمک ها به آهسته گی میرسند و تنها یک چهارم درخواست ابتدایی آنها، تا حال رسیده است.

بان کی مون، منشی عمومی سازمان ملل متحد میگوید، سفر وی به مناطق سیلاب زدۀ پاکستان به این معنی بود تا تأسف و همبستگی سازمان ملل متحد را با مردم و حکومت پاکستان، اظهار نماید.

بان کی مون: "من اینجا هستم تا بر جامعۀ جهانی فشار آورم که کمک های شانرا به مردم پاکستان سرعت بخشند."

آقای بان کی مون به خبرنگاران گفت وی به مجلس عمومی سازمان ملل متحد که به روز پنجشنبه دایر میگردد، گزارش خواهد داد تا روی ضروریات و همکاری های لازم پاکستان، بحث صورت گیرد.

بانکی مون: "ما تلاش خواهیم نمود تا همکاری های ضروری را منسجم نمائیم. و به یاد داشته باشید که تمام جهان در این زمان حساس و آزمایش، از مردم پاکستان حمایت مینمایند."

نماینده گی ها و گروه های امداد رسانی سازمان ملل متحد میگویند، کم از کم شش میلیون قربانی سیلاب در پاکستان، روی کمک های بشردوستانه متکی میباشند تا زنده بمانند، و ضروریات پاکستان، باعث شده تا همکاری های بین المللی جهت مقابله با بحران اخیر، افزایش یابد. مقامات پاکستانی رقم تلفات وارده از واقعات سیلاب را حدود یک هزار و چهارصد تن تخمین مینمایند.

لاکن سازمان ملل متحد هشدار میدهد در صورت تأخیر و یا هم نرسیدن بموقع کمک ها، شیوع امراض میان آسیب دیده گان مریض و گرسنۀ سیلاب، موج دوم مرگ و میر را بوجود خواهد آورد. آنها قبلاً هم قضیه های امراض ناشی از سیلاب را در مناطق آسیب دیده، تأئید نموده اند.

سازمان ملل متحد قبلاً مبلغ ۷۶ میلیون دالر امریکایی را برای کمک های امدادی مهیأ نموده و هلیکوپترها را جهت ایجاد سهولت درتلاشهای امداد رسانی پاکستان، ارسال نموده است.

XS
SM
MD
LG