لینک های دسترسی

Breaking News

گرمی جدید در روابط چین و پاکستان


گرمی جدید در روابط چین و پاکستان

پاکستان با مقامات چین تعهد نموده است که علیه هر دشمن بیجنگ مقابله خواهد کرد که خواسته باشد پاکستان را به حیث محل آغاز حملات استفاده نماید.

رحمان ملک وزیر داخلۀ پاکستان این تعهد را روز سه شنبه به وزیر امنیت داخلی چین نمود.

او گفت هر کسی که دشمن چین باشد دشمن پاکستان نیز است و بناً تمام گروه های دهشت افگنی را هدف قرار می دهیم که به چین تهدیدی را مواجه کرده اند.

سفر این مقام ارشد چین به پاکستان در حالی صورت می گیرد که روابط اسلام آباد و واشنگتن شکار کشیدگی بزرگی شده است.

پاکستان گفته است در صورت گسیختن روابط با ایالات متحده، جویای کمک چین خواهد شد و چین نیز تعهد نموده است که بیش از یک میلیون دالر کمک جدید را به پاکستان فراهم خواهد کرد.

XS
SM
MD
LG