لینک های دسترسی

افزایش شمار قربانیان استفاده از دوای قلبی در پاکستان


افزایش شمار قربانیان استفاده از دوای قلبی در پاکستان

مقامات در پاکستان می گویند رقم تلفات افرادیکه بعد از استفاده از دوای آلودۀ قلبی جان داده اند، به 100 تن رسیده است.

مقامات صحی ایالت پنجاب پاکستان می گویند، تا هنوز 300 نفر دیگر در شفاخانه های شهر پشاور بستری می باشند.

انستیتیوت امراض قلبی پنجاب، دوای قلبی را به طور رایگان به مردم فراهم کرده بود.

پولیس تا حال مالکین سه شرکت دواسازی مظنون را که دوا را به این انستیتیوت فراهم کرده بود، دستگیر کرده اند.

یکتن از شاهدان عینی می گوید: "مریضان به وضیعتی قرار دارند که به جای ادرار از بدن خون میآید، از دهن خون میآید. از هر قسمت بدن خون می آید. هشت روز است که در شفاخانه می باشیم. کسی جهت خبرگیری نیامده است. نمایندگان آنان مخفیانه سری می زدند و بس."

نمونه های دوا جهت آزمایش به اروپا ارسال شده است.

مقامات صحی می گویند کسانیکه از این دوا های قلبی استفاده کرده بودند با سقوط سریع کرویات سفید خون، صفیحات دموی و تخریب مغز استخوان به شفاخانه مراجعه کرده اند.

شهباز شریف صدراعظم ایالت پنجاب به روز پنجشنبه وعده سپرد که علیه مسئولین این دوای اقدامات شدیدی را اتخاذ خواهد کرد.

XS
SM
MD
LG