لینک های دسترسی

Breaking News

پاکستان برای انتخابات تاریخی آمادگی می گیرد


کمیسیون انتخابات پاکستان می گوید که برای تأمین امنیت هشتاد هزار مرکزی رأیدهی و برگزاری انتخابات شفاف و منصفانه تمام اقدامات را روی دست گرفته است.

محمد افضل خان، رئیس کمیسیون انتخابات پاکستان می گوید که تمام اقدامات روی دست گرفته شده تا پیشینۀ مالی و حقوقی ده هزار کاندید برای یک هزار کرسی حکومت مرکزی و ایالتی پاکستان بررسی گردد.

افضل خان می گوید که مبارزات انتخاباتی تمام کاندیدان مطرح را ثبت و بررسی خواهد کرد. او می افزاید که سیستم ثبت نام رأی دهندگان اصلاح شده و انتقالات صندوق ها و برگه های رایدهی نیز تا حد زیاد تکمیل شده است.

خان انتقاداتی را رد کرد که گویا کمیسیون انتخابات زیر فشار سیاسی گردن نهاده است. او گفت که نباید هدف عمدۀ ملی پاکستان که برگزاری بهترین و شفافترین انتخابات است اخلال شود.

بلال محبوب، از انستیتوت شفافیت و انکشاف تقنین با تردید در مورد شفافیت انتخابات هشدار می دهد که در پرتو ضوابط نظام قضایی پاکستان، تحقیق تخطی ها در این مدت کوتاه کار ساده یی نخواهد بود، زیرا به برگزاری انتخابات فقط سه ماه دیگر باقی مانده است.

محبوب به این باور است که امنیت، بزرگترین آزمون در انتخابات آیندۀ پاکستان است. چونکه به باور وی گروه های تندرو مانند طالبان برای مختل ساختن روند دموکراتیک که به گفت آن گروه در مغایرت با مندرجات اسلامی قرار دارد، تلاش خواهند کرد.

آزمون امنیت

اما افضل خان می گوید که کمیسیون انتخابات با مقامات امنیتی حکومات مرکزی و ایالتی دیدار می کند تا امنیت کم و بیش 80 هزار مرکز رأی گیری تأمین شود. انتظار می رود که ناظران داخلی و خارجی برگزاری انتخابات را نظارت کنند، اما نگرانی ها در مورد مصئونیت آنها نیز وجود دارد.

رئیس کمیسیون انتخابات پاکستان می گوید که اگر اختیار می داشت به ناظران خارجی اجازه نمی داد تا در انتخابات سهیم باشند، زیرا به باور وی قوای امنیتی در عوض تامین امنیت این ناظران می توانست مراکز رأی دهی را مورد نظارت قرار دهد.

پاکستان ۱۹۰ میلیون نفر جمعیت دارد که ۸۵ میلیون آن واجد شرایط رأیدهی اند. از این تعداد ۱۰ تا ۱۵ میلیون نفر در مناطقی زندگی می کنند که شاهد خشونت هاست.

تا هنوز تأریخ برگزاری انتخابات تعیین نشده است، اما انتظار می رود که انتخابات در ماه می برگزار شود.

راجا پرویز اشرف، صدر اعظم پاکستان پافشاری می کند که هیچ چیزی سد راه برگزاری انتخابات در آن کشور نخواهد شد. او گفت که حکومت پاکستان همواره به برگزاری انتخابات به موقع و انتقال قدرت سیاسی در پرتو قانون اساسی متعهد بوده است.

در صورت برگزاری موفقانۀ انتخابات، این نخستین بار در تاریخ پاکستان خواهد بود که قدرت بین دو حکومت ملکی به گونۀ صلح آمیز انتقال می یابد.
XS
SM
MD
LG