لینک های دسترسی

انتقال اولین گروه از بیجاشدگان سیلاب های پاکستان به خانه های نو


انتقال اولین گروه از بیجاشدگان سیلاب های پاکستان به خانه های نو

اداره ملل متحد می گوید 50 خانواده بی جاشده از اثر سیلاب های مخرب اوایل سال جاری در منطقه شمالی پاکستان به خانه های تازه یی نقل مکان کرده اند، که آنها درساخت آن کمک کردند.

برنامه انکشافی ملل متحد در بیانیه مطبوعاتی روز پنجشنبه گفت خانواده های سیلاب زده اولین گروه از دهها هزار نفری است که در اعمار وسپس اسکان خانه های مقاوم دربرابر فجایع طبیعی کمک کردند.

آن خانه ها، از چوپ های معروف، سنگ بنایی و سقف مقاوم دربرابر نفوذ آب اعمار شده است که شامل اتاق نشیمن، آشپزخانه، انبارخانه، وتشناب است که به هزینه معادل 1000 دالر اعمار شده است.

87 هزار نفر یا 10 درصد نفوس منطقه از اثر سیلاب ولغزش زمین دراوایل سال جاری بیجا شده اند.#

XS
SM
MD
LG