لینک های دسترسی

برکناری و زندانی شدن صدراعظم پاکستان؛ درصورت تثبیت گناهکاری


یوسف رضا گیلانی، صدراعظم پاکستان

محکمه عالی پاکستان یوسف رضا گیلانی صدراعظم آن کشور را به تحقیر محکمه اعلام جرم کرد. صدراعظم پاکستان اظهار بی گناهی کرد.

درصورتی که آقای گیلانی گناهکار شناخته شود، او شاید از کارصدارت عزل شود و به زندان فرستاده شود.

این انکشاف، تازه ترین نبرد جاری بین محکمهو صدارت عظمی آن کشور در خصوص وضعیت دوسیه های فساداداری مربوط به دهه های سال 1990 میلادی برمی گردد.

XS
SM
MD
LG