لینک های دسترسی

Breaking News

زرداری: نیاز پاکستان به انرژی مهمتر از تعزیرات امریکا است


پاکستان و ایران کار پروژۀ لولۀ گاز طبیعی بین دو کشور را باوجود مخالفت ایالات متحده آغاز کردند.

رئیس جمهور پاکستان روز دوشنبه برای اشتراک در افتتاح پروژۀ انتقال گاز طبیعی از ایران، عازم آن کشور شد.

هدف از اعمار لولۀ گاز ایران – پاکستان رسیدگی به نیازمندی های آن کشور در بخش انرژی می باشد، اما ایالات متحده با این پروژه مخالف است زیرا واشنگتن می خواهد ایران را در انزوای بیشتر اقتصادی قرار دهد تا تهران از فعالیت های هستوی دست بکشد.

اما شک و تردید های جدی وجود دارد که پاکستان چگونه خواهد توانست هزینه 1.5 میلیارد دالری این پروژه را تمویل نماید.

از سوی دیگر نادیده گرفتن تعزیرات اقتصادی وضع شده از سوی ایالات متحده علیه ایران بخاطر برنامه هسته یی آنکشور اجرا شدن این پروژه را ممکن تحت شعاع قرار دهد.

زد و بند های داخلی در پاکستان

مراسم آغاز کار اعمار این پروژه فقط چند روز قبل از پایان معیاد کاری حکومت پاکستان صورت می گیرد و ممکن این اقدام به خاطر صورت گرفته باشد تا تعهد حزب حاکم یعنی حزب مردم پاکستان را مبنی بر حل معضله کمبود انرژی در آنکشور نشان دهد.

از سوی دیگر، این اقدام پاکستان نادیده گرفتن خواست های ایالات متحده نیز تلقی می گردد زیرا به گفتۀ کارشناسان واشنگتن باوجود میلیارد ها دالر کمک نظامی و ملکی در پاکستان یک چهره غیر محبوب دارد.

رئیس جمهور پاکستان چند در مورد آغاز کار اعمار این پروژه و نگرانی ها می گوید "جهان و سایر کشور ها به سایر دول اجازه تجارت را با موجودیت این تعزیرات به ایران داده است. پس من دلیلی را نمی بینیم که ما چرا نمی توانیم با کشور های جهان معامله نکنیم."

درخواست مستثنا قرار گرفتن از تعزیرات

رهبر پاکستان از ایالات متحده و سایر کشور های که بر ایران تعزیرات وضع کرده اند، درخواست کرد تا این پروژۀ پاکستان را از قیودات مستثنا قرار دهند.

ایالات متحده در عوض از اجرای پروژه پایپ لاین حمایت می کند که از ترکمنستان آغاز گردیده و با عبور از افغانستان و پاکستان به هند ختم میگردد. نظر به مقررات ایالات متحده، بسیاری از فعالیت های تجارتی با ایران میتواند تعزیرات اقتصادی از سوی ایالات متحده را در پی داشته باشد.

اما سخنگوی وزارت خارجۀ پاکستان می گوید که نیازمندی پاکستان به انرژی از سایر نگرانی ها مهمتر است.

از سوی دیگر وکتوریا نولاند، سخنگوی وزارت خارجۀ ایالات متحده گفت که اجرای پروژه خط لوله ایران- پاکستان، نگرانی های جدی را در پی خواهد داشت. او علاوه کرد که ایالات متحده این نگرانی ها را با مقامات پاکستانی در میان گذاشته است.
XS
SM
MD
LG