لینک های دسترسی

Breaking News

کشیدگی های سیاسی در پاکستان


کشیدگی های سیاسی در پاکستان

یک عضو کلیدی ائتلاف بر سر قدرت پاکستان هشدار داده است که از حکومت دست خواهد کشید. در صورت عملی شدن این اقدام، تکان عمدۀ به حکومت یوسف رضا گیلانی، صدراعظم وارد خواهد شد.

حزب متحده قومی مومنت یا تحریک متحد قومی اعلام نمود که دو وزیر کابینه بروز سه شنبه استعفی خواهند داد. رهبران آن حزب دلایل عمدۀ استعفی شان را فساد اداری و افزایش قیمت ها خوانده اند.

حزب تحرک متحد قومی 25 کرسی را در پارلمان آنکشور اشغال نموده است. رهبران این حزب میگویند آنها بزودی تصمیم خواهند گرفت که آیا ائتلاف حزب مردمی آقای گیلانی را ترک گویند یا نه.

اگر این حزب ائتلاف با گیلانی را ترک گوید، پس حزب آقای گیلانی اکثریت را در پارلمان از دست خواهد داد، و همین نتیجه در انتخابات نیز پدید خواهد آمد.

حزب جعیت العلمأ اسلام نیز در اوایل ماه جاری ائتلاف حزب بر سرقدرت را ترک نموده بود.

XS
SM
MD
LG