لینک های دسترسی

Breaking News

تبعیض علیۀ پشتونها در پاکستان


اعتراض پشتونها علیۀ حکومت پاکستان

پشتونهای پاکستان میگویند آنها در حملات شبانه که به تعقیب یک سلسله حملات دهشت افگنی آغاز شده، هدف قرار میگیرند، توقیف میشوند و مورد آزار و اذیت قرار میگیرند.

از آنجاییکه طالبان و سایر گروه های مشابه، عمدتأ پشتون میباشند، آنها این مسأله را بحیث یک تقصیر تلقی میکنند. پشتون ها علیۀ حکومت پاکستان اعتراض نموده اند و یک کمپاین رسانه اجتماعی را آغاز کرده اند.

توقیر احمد کیانو یک پشتون که مالک یک مهمان خانه در پاکستان میگوید:" اگر کسی کار خرابی بکند، مقامات باید علیۀ آنها اقدام کند اما هدف قرار دادن کسی فقط بخاطریکه وی یک افغان است، منصفانه نیست".

حملات انتحاری اخیر در پاکستان که گروۀ دولت اسلامی مسؤولیت آنرا بدوش گرفته است، بیش از ۱۵۰ نفر را کشت و باعث گردید تا حکومت توسط قوای امنیتی عملیات سرکوبی بزرگی را آغاز نماید و روابط از قبل خراب را با افغانستان بد تر سازد.


سرحدات بین دوکشور توسط پاکستان برای بیش از دو هفته بسته شد و بروز سه شنبه دوباره باز گردید تا فقط افراد با پای پیاده را برای دو روز اجازه عبور و مرور بدهند.
پاکستان میگوید عملیات سرکوبی حکومت بیش از ۱۰۰ تن از تروریست های ادعا شده را کشته است و صد ها تن دیگر دستگیر شده اند. اما پشتونهای پاکستان میگویند اکثر بدون کدام دلیلی زندانی شده اند.

پاکستان هدف قرار دادن پشتونها را رد میکند. رنا ثناالله وزیر قانون ایالت پنجاب به صدای امریکا گفت که حکومت بسیار مراقب بوده و شکایات درین مورد را بررسی مینماید. وی گفت عملیات اخیر علیۀ هیچ گروپ و ملیت خاصی صورت نگرفته است.

پشتونها ازین سخنان قانع نشده اند. مقامات پاکستانی میگویند که آنکشور طی سالها اعمال دهشت افگنی را به هیچ کدام گروۀ مذهبی و یا اقلیت خاصی ارتباط نداده است. اما بدنبال حملات اخیر، پشتونهایی که در حومۀ پاکستان زندگی مینمایند به نظری دیده شده اند که آنها جنگجویان و یا طرفداران آنها میباشند.

نور خان از باجور به سرویس دیوۀ صدای امریکا گفت که برادرش بوی تیلفون نموده و از وی تقاضا نموده تا بهتر شدن اوضاع در باجور باقی بماند.

این مسأله بحدی حاد شده است که وزیر اعلی ایالت خیبر پشتونخواه که یک منطقۀ عمدتأ پشتون نشین در امتداد سرحد افغانستان میباشد به پنجاب برای مذاکره با حکومت آنجا سفر نموده است تا موضوع بدرفتاری با پشتونها را مورد غور قرار دهند.


سناتور شاهی سید یک رهبر ارشد حزب عوامی لیگ پاکستان در سفرش به واشنگتن به سرویس اردوی صدای امریکا گفت "ما رویه مشابه سال ۲۰۱۳ را تقبیح مینماییم. چون علیۀ پشتونها تبعیض صورت گرفته است".

گزارش: صدای امریکا

برگردان: احد عزیززاده

XS
SM
MD
LG