لینک های دسترسی

رد تعویق قضیۀ فساد از سوی محکمه در پاکستان


رد تعویق قضیۀ فساد از سوی محکمه در پاکستان

ستره محکمۀ پاکستان تعویق قضیۀ فساد را که علیه آصف علی زرداری و متحدین وی درج شده است، رد نمود.

حکومت از محمکه خواسته بود تا بررسی قضایا را به تعویق بیاندازد تا حکومت بتواند وکیل مدافع جدید را استخدام کند.

محکمه بروز دوشنبه حکم نمود که جناح دفاعیه باید طبق زمان تعین شده بروز چهارشنبه برای استدلال در محکمه حاضر شود.

ستره محکمه در ماه دسمبر گذشته تصمیم گرفت تا عفو عمومی سال 2007 را فسخ نماید که آصف علی زرداری و 8 هزار سیاستمدار دیگر را از تحقیقات در مورد فساد حفظ میکرد.

ستره محکۀ پاکستان حکم نمود تا قضایای مذکور دوباره باز شوند اما حکومت تا حال به آن موافقت ننموده است.

ماه گذشته ستره محکمه به حکومت آقای زرداری ،دوهفته ضرب الاجل تعین نمود که به روز چهارشنبه معیاد آن تکمیل گردید.

عفو عمومی 3478 قضیۀ قتل ، اختلاس ، سو استفاده از قدرت و برداشت میلیون ها دالر قرضه را در بر میگیرد.

XS
SM
MD
LG