لینک های دسترسی

تلاش حکومت پاکستان بخاطر نجات از سقوط


تلاش حکومت پاکستان بخاطر نجات از سقوط

حزب برسراقتدار پاکستان تقلا دارد تا همچنان در قدرت باقی بماند ، با آنکه یکی از شرکای عمدۀ ایتلاف آن حزب اعلان نمود که از ایتلاف بر سر اقتدار کنار میرود.

حالا این حزب به حیث یک بلاک اقلیت در پارلمان باقی مانده است .

یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان مربوط حزب بر سر اقتدار حزب مردم پاکستان با رهبران دو حزب عمدۀ مخالف روز دوشنبه ملاقات کرده که شامل مسلم لیگ نواز، نیز میشود تا اگر بتواند ایتلاف را حفظ نماید و از یک رای عدم اعتماد احتمالی ، جلوگیری نماید.

بعداً آقای گیلانی گفت:

" در بین احزاب سیاسی پاکستان این تفاهم موجود است که سیستم دموکراتیک پاکستان باید بحال خود قرار داشته باشد."

وی گفت که قرار است روز سه شنبه بار دیگر با احزاب ملاقات کند و وضع سیاسی را مورد بحث قرار دهد.

بحران سیاسی پاکستان در حالی واقع میگردد که آنکشور برای بهبود اقتصاد شکنند و مبارزه با شورش، تلاش دارد.

XS
SM
MD
LG