لینک های دسترسی

Breaking News

ده ها هزار مهاجر افغان در معرض خطر اخراج از پاکستان


حدود ۲۰ هزار مهاجر افغان مقیم پاکستان با اخراج از آن کشور روبرو اند. گفته می شود که شمار زیاد این افراد در کمپ حومۀ اسلام آباد، مرکز پاکستان مسکن گزین اند.

نزدیک به ۲۰ هزار مهاجر افغان که در اسلام آباد، مرکز پاکستان اقامت دارند، اکنون با احتمال خروج از آن کشور روبرو اند، چون مقام های محلی در نظر دارند که زمین هایی را که مهاجرین بر آن مسکن گزین اند، باز پس گیرند.

حدود یک میلیون ششصد هزار مهاجر افغان در پاکستان زندگی می کند که بزرگترین رقم مهاجر را در یک کشور در جهان تشکیل می دهد. تنها یک محلۀ فقیرنشین در اسلام آباد وجود دارد که آنهم بنام کمپ مهاجرین افغان یاد می شود.

به گفتۀ مقام های ادارۀ مرکزی انکشافی پاکستان، قرار است این ساحه در چند ماه آینده باز پس گرفته شود.

محمد عاصم، مسوول بخش روابط عامه در ادارۀ مرکزی انکشاف پاکستان می گوید که هزاران مهاجر افغان ساکن در این ساحه ممکن از پاکستان اخراج شوند.

محمد عاصم گفت "واقعیت امر این است که این محلۀ فقیرنشین در زمینی آباد شده است که در گذشته ملکیت شهرداری بود و اکنون به مالکین شخصی اختصاص یافته است. پس ما می خواهیم که این زمین ها را پس گرفته و به مالکین اصلی آن بسپاریم."

این ساحه پیش از آنکه به کمپ مهاجرین افغان مبدل شود، یک زمین بی کاره و ذباله دانی بود. اکنون نیز در این کمپ نه برق وجود دارد و نه آب، با آنهم خانه های گلی آن پناهگاه هزاران مهاجر افغان است.

پهلوان یک مهاجر افغان است که از ۳۵ سال به اینسو در این محلۀ فقیر نشین زیسته است. پهلوان می گوید که با ده نفر از اعضای خانواده اش بیچاره شده است و در صورت پلان حکومت برای پس گرفتن این ساحه، هرچه از دستش بیاید انجام می دهد.

پهلوان گفت "ده کودک من در اینجا زاده شده اند. اکنون ادارۀ مرکزی انکشاف در نظر دارد که خانه های ما را تخریب کند. نمی دانم چگونه جلو آنان را بگیرم. هیچ راه و چارۀ دیگری ندارم."

کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR از مارچ ۲۰۰۲ تا کنون زمینۀ برگشت سه میلیون و هشتصد هزار مهاجر افغان را از پاکستان به کشور شان تسهیل کرده است.

حکومت پاکستان در همکاری با UNHCR کارت های جدید را برای یک میلیون و ششصد هزار مهاجر افغان توزیع کرده و مدت اقامت آنان را در پاکستان تا ۳۱ دسمبر ۲۰۱۵ تمدید کرد.

کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان گفته است که سر از تاریخ 1 سپتمبر ۲۰۱۴ آن اداره تنها آن عده مهاجرین افغان را که کارت های جدید دارند، مستحق خدمات، به شمول پرداخت مصارف برای برگشت داوطلبانه به افغانستان می داند و کسانیکه خود را ثبت نام نکرده اند از این خدمات بی بهره می مانند.

گزارش: خبرگزاری اسوشیتد پرس
ترجمه: نجیب الله احمدیار
XS
SM
MD
LG