لینک های دسترسی

Breaking News

افزایش حملات دهشت افگنی در پاکستان


ایالات متحده بطور مکرر بر حکومت پاکستان بخاطرعدم داشتن توانایی در محو جنگجویان و افراط گرایی در آنکشور انتقاد نموده است.

یک مرکز تحقیقاتی در پاکستان گزارش داده است که در ربع اول سال ٢٠١٧ فعالیت های تندروان در شمال شرق آن کشور افزایش یافته است.

این مرکز تحقیقاتی غیر حکومتی مناطق قبایلی در اسلام اباد می گوید ٧٢ در صد در فعالیت تندروان و قوای امنیتی پاکستان در مناطق قبایلی تحت ادارۀ حکومت مرکزی آنکشور، افزایش رونما گردیده است. در ربع اول امسال ١١٩حملۀ خشونت بار انجام شده در حالیکه رقم حملات در همین مدت در سال گذشته، ٦٩ حمله بود.

در حملات انجام شده بیشترین تلفات را مردمان غیر نظامی متحمل شده اند. از ٥٧ حمله در سال ۲۰۱۷ در آن کشور، ٣١ آن علیۀ مردمان غیرنظامی و ٢۴ آن برضد نیروهای امنیتی صورت گرفته است.

بر اساس یافته های انستیتیوت مطالعات بحران و امنیت پاکستان، در سال گذشته حملات دهشت افگنی در پاکستان ۳۰ فیصد و رقم کشته شدگان ۲۸ فیصد کاهش یافته بود.

گزارش ۳۸ صفحه ای که در روز های اخیر انتشار یافته، براساس یافته های فعالیت های دهشت افگنی و مبارزه با آن، بشمول استفاده از "درون" یا طیارات بدون سرنشین و عملیات جستجوی اردو در مناطق قبایلی تهیه شده است.

براساس گزارش، حملات ضد دهشت افگنی از جانب جکومت افزایش یافته و حملات حکومت به مقایسه بر حملات دهشت افگنی در همین مقطع زمانی بلند تر بوده است.

پاکستان حملات گسترده یی را بر ضد گروه های جنگجو در سال ۲۰۱۴ انجام داد. آن حملات میلیون ها نفر را از مناطق شان بیجا ساخت.

ایالات متحده بطور مکرر بر حکومت پاکستان بخاطرعدم داشتن توانایی در محو جنگجویان و افراط گرایی در آنکشور انتقاد نموده است.

XS
SM
MD
LG