لینک های دسترسی

افزایش کمک ها به پاکستان


افزایش کمک ها به پاکستان

روزنامۀ واشگنتن پُست گزارش میدهد که ایالات متحده در نظر دارد کمک های بیشتری را برای پاکستان فراهم کند.

این در حالی صورت خواهد گرفت که تهاجم علیۀ مخفیگاه های تندروان را در مناطق قبایلی پاکستان نیز شدت خواهد بخشید.

مقامات امریکایی به یک مقالۀ که در اخیر روز جمعه در صفحه انترنتی نشر شده اشاره میکنند که حکومت اوباما در نظردارد پاکستان را از نگاه نظامی ، استخباراتی و اقتصادی کمک نماید.

واشنگتن پوست می افزاید،مساعی تازه بر مبنای بررسی تازۀ قصر سفید روی جنگ در افغانستان است که ضرورت اعمار اعتماد و ثبات با پاکستان را نیز ایجاب مینماید.

آن گزارش همچنان همکاری بیشتر از جانب پاکستان را برای مقابله با مخفیگاه های تندروان در سرحد میان افغانستان وپاکستان تقا ضا میدارد.

روزنامه می افزاید جو بایدن معاون رییس جمهور امریکا وقتیکه هفتۀ آیندۀ به پاکستان مسافرت کند این ستراتیژی را با مقامات پاکستانی مورد بحث قرار خواهد داد.

واشنگتن پوست میگوید، ستراتیتژی جدید ادارۀ اوباما همچنان نمایانگر اقدامی مبنی بر خاموش ساختن منتقدین پاکستانی میباشد که میگویند ایالات متحده تاهنوز حمایت لازم فراهم نکرده است .

XS
SM
MD
LG