لینک های دسترسی

دستور اردوی پاکستان به حملات متقابل نظامی


دستور اردوی پاکستان به حملات متقابل نظامی

قوماندان ارشد اردوی پاکستان به نیرو های خود امر نموده که اگر در آینده با حمله یی در امتداد سرحد با افغانستان مواجه شدند، بدون انتظار به دساتیر قوماندان عالیرتبه، به جواب آن بپردازند.

منابع نظامی پاکستان به صدای امریکا تأیید نمودند که جنرال اشفاق کیانی به عساکر خود گفته است که در صورت هرنوع حمله در آینده، "بدون در نظر داشت "عواقب و پیامد های آن"، به حملات انتقام جویانه دست بزنند.

این در حالیست که روزگذشته تظاهرات گستردۀ بشمول اسلام آباد در شهر های مختلف آن کشور راه اندازی گردید.

شبیر احمد خان سکرتر جماعت اسلامی که یکی از سازماندگان احتجاجات در پشاوراست، گفت:

"در حدود 35 هزار تن در پاکستان شهید شده است و درخواست ما قطع همکاری و دوستی با امریکایی ها است زیرا این به نفع پاکستان نیست، و راه مواصلاتی ناتو باید عجالتاً مسدود شده و امریکای ها باید پایگاه هوایی شمسی را هر چه زود تر تخلیه کنند."

حملۀ شنبه گذشته بر پوسته های امنیتی که باعث کشته شدن 24 سرباز پاکستانی گردید، بحران عمدۀ را در روابط میان واشنگتن و اسلام آباد به بار آورده است.

XS
SM
MD
LG