لینک های دسترسی

انفجار بم در شمال غرب پاکستان


انفجار بم در شمال غرب پاکستان

مقامات پاکستانی میگویند، به روز دوشنبه یک بم کنار جاده در شمال غرب آن کشور، یک سرویس مکتب را آماج قرار داد که در نتیجه رانندۀ سرویس کشته و حد اقل دو طفل مجروح شدند.

این انفجار در شهر پشاور رخ داد که در نزدیکی منطقۀ قبایلی پاکستان و سرحد افغانستان موقعیت دارد.

در حالیست که مقامات پاکستانی برای جلوگیری از خشونت در جریان محرم درحالت آماده باش قرار دارند.

XS
SM
MD
LG