لینک های دسترسی

هلاکت دپلومات عربستان سعودی در پاکستان


هلاکت دپلومات عربستان سعودی در پاکستان

عربستان سعودی حملۀ روز دوشنبه را محکوم نمود که منجر به هلاکت یک دپلومات آن کشور در پاکستان گردید.

حکومت عربستان سعودی خبر داد که حسن الخطانی زمانی به قتل رسید روانۀ کار به قونسلگلری آن کشور در کراچی بود.

پولیس پاکستان میگوید مردان مسلح که بر موترسایکل سوار بودند بر خطانی گلوله باری کردند.

مأمورین میگویند که خطانی در بخش امنیت قونسلگری کار میکرد.

انگیزۀ قتل این دپلومات سعودی تا هنوز معلوم نشده است. هیچ فرد و یا گروهی تا هنوز ادعای مسؤولیت نیز نکرده است.

این حمله چند روز بعد از آن صورت گرفت که دو بم دستی به ساختمان قونسلگری در کراچی پرتاب شد. هیچ کسی در آن حادثه نیز مجروح نشده بود.

XS
SM
MD
LG