لینک های دسترسی

حملۀ انتحاری بر عساکر پاکستانی


حملۀ انتحاری بر عساکر پاکستانی

مقامات پاکستانی می گویند، یک بمگذار انتحاری به روز یک شنبه بعد از آن خود را منفجر ساخت که هدف گلولۀ محافظین یک پوستۀ امنیتی اردو قرار گرفت. در این حمله یک سرباز پاکستانی کشته و چندین تن دیگر مجروح گردید.

مقامات می گویند، یک محافظ پوسته درحالی بر شخص مظنون گلوله باری نمود که وی خود را به این پوستۀ واقع در وزیرستان جنوبی نزدیک ساخت.

اردوی پاکستان یک سال قبل در ساحات قبایلی عملیات را راه اندازی نمود تا تندوران طالب را در منطقه از بین ببرد. وزیرستان جنوبی به سنگر مستحکم طالبان معروف است.

XS
SM
MD
LG