لینک های دسترسی

Breaking News

هلاکت چهار تن در پاکستان


هلاکت چهار تن در پاکستان

مأمورین پاکستانی می گویند، افراد مسلح یک بس حامل متعلمین مکتب را در شهر پشاور هدف گلوله باری قرار داده، چهار طفل و رانندۀ واسطه را از بین بردند.

حد اقل چهار طفل دیگر در این رویداد زخمی شدند. پولیس می گوید که تندروان ابتدا بس یاد شده را با راکت هدف قرار دادند، بعد از این که راکت به هدف اصابت نکرد، به گلوله باری پرداختند.

این بس به روز سه شنبه شاگردان را از مکتب به خانه های شان انتقال می داد.

تا هنوز مسؤولیت این حمله را شخص یا گروهی به عهده نگرفته است.

پشاور پناهگاه شناخته شدۀ القاعده و تندروان مرتبط با طالبان است که در گذشته نیز چندین بار اهداف غیر نظامی را هدف قرار داده بودند.

XS
SM
MD
LG