لینک های دسترسی

هلاکت بیست زایر شیعه در پاکستان


مقامات پاکستانی می گویند مردان مسلح ناشناس بر یک موتر بس حمله نموده اند که حامل زایرین شیعه در جنوب غرب آن کشور بود. در نتیجۀ این انفجار حد اقل ۲۰ نفر کشته شده است.

تا هنوز هیچ گروهی ادعای مسؤولیت نکرده است، اما پاکستان گذشتۀ حملات مشابه روز سه شنبه دارد.

در خشونت دیگری، طالبان مسلح یک پوستۀ امنیتی قوای پاکستانی را در مناطق قبائلی هدف قرار دادند و حد اقل ۱۹ نفر را از بین بردند.

مقامات پاکستانی گفتند انفجار در ایالت بلوچستان روز سه شنبه در موتر بسی صورت گرفت که به صوب ایران در حرکت بود.

XS
SM
MD
LG