لینک های دسترسی

گرفتاری بیش از هفتاد نفر در پاکستان


گرفتاری بیش از هفتاد نفر در پاکستان

پولیس پاکستان بیشتر از هفتاد نفر را در رابطه به خشونت های فرقوی اخیر در ایالت جنوب غربی بلوچستان دستگیر نموده است.

مقامات می گویند این گرفتاری ها در جریان تهاجمات سراسری روز چهارشنبه در کویته، مرکز منطقوی بلوچستان صورت گرفت، جائی که شیعیان اخیراً هدف حملات روز افزون قرار گرفته اند.

به روز سه شنبه مردان مسلح بر یک سرویس حامل شیعیان اکثراً هزاره تبار حمله نموده حد اقل سیزده نفر را به قتل رساندند.

چند هفته قبل مردان مسلح بر یک سرویس دیگر که به صوب ایران در حرکت بود حمله نموده ۲۶ زایر شیعه را در نزدیکی کویته به قتل رساندند.

XS
SM
MD
LG