لینک های دسترسی

کشته شدن شش شورشی در بلوچستان


کشته شدن شش شورشی در بلوچستان

بیشتر از ۲۲ تن در خشونتهای جداگانه در ایالت های خیرپشتونخواه و بلوچستان پاکستان کشته و دها تن دیگر جراحت برداشتند.

شش شورشی در جریان گلوله باری بین آن گروه و عساکر شبه نظامی پاکستان روز چهارشنبه در ساحه لورالی ایالت بلوچستان پاکستان کشته شدند.

بلوچستان بزرگترین و فقیر ترین ایالت پاکستان است جائیکه شورشیان جدائی طلب بلوچ برای خود مختاری بیشتر و کنترول منابع طبیعی می جنگند.

در عین حال مقامات امنیتی گفتند شش شورشی و یک ملیشای حکومتی به روز چهار شنبه در ساحه بازار زکاخیل در منطقه قبایلی خیبر در نزدیکی سرحد افغانستان کشته شدند.

در یک گزارش دیگر مقامات امنیتی گفتند یازده شورشی زمانی کشته شدند که هلیکوپتر های جنگی بر پناه گاهای شان در ساحه جوگی در نزدیکی سرحد افغانستان گلوله باری نمود.

رقم تلفات بصورت مستقل تایید شده نمی تواند.

XS
SM
MD
LG