لینک های دسترسی

Breaking News

کشته شدن شش شورشی در بلوچستان


کشته شدن شش شورشی در بلوچستان

بیشتر از ۲۲ تن در خشونتهای جداگانه در ایالت های خیرپشتونخواه و بلوچستان پاکستان کشته و دها تن دیگر جراحت برداشتند.

شش شورشی در جریان گلوله باری بین آن گروه و عساکر شبه نظامی پاکستان روز چهارشنبه در ساحه لورالی ایالت بلوچستان پاکستان کشته شدند.

بلوچستان بزرگترین و فقیر ترین ایالت پاکستان است جائیکه شورشیان جدائی طلب بلوچ برای خود مختاری بیشتر و کنترول منابع طبیعی می جنگند.

در عین حال مقامات امنیتی گفتند شش شورشی و یک ملیشای حکومتی به روز چهار شنبه در ساحه بازار زکاخیل در منطقه قبایلی خیبر در نزدیکی سرحد افغانستان کشته شدند.

در یک گزارش دیگر مقامات امنیتی گفتند یازده شورشی زمانی کشته شدند که هلیکوپتر های جنگی بر پناه گاهای شان در ساحه جوگی در نزدیکی سرحد افغانستان گلوله باری نمود.

رقم تلفات بصورت مستقل تایید شده نمی تواند.

XS
SM
MD
LG