لینک های دسترسی

Breaking News

والی بلوچستان ناکامی نهادهای امنیتی را تایید کرد


کویته شاهد بدترین خشونت های فرقوی اخیر در پاکستان بوده است.
والی ایالت بلوچستان در پاکستان نیرو های امنیتی آن کشور را به باد انتقاد گرفته گفته است که آنها در تامین مصؤنیت مردم در مناطق شیعه نشین، ناکام مانده اند.
ذوالفقار مگسی، والی بلوچستان یک روز را به خاطر ادای احترام به قربانیان رویداد انفجار بم روز شنبه در کویته، عزای عمومی اعلام کرد. مقامات می گویند که در آن رویداد ۸۱ تن کشته و بیش از ۱۰۰ نفر دیگر مجروح شدند.

گمان می رود که هدف اصلی انفجار هزاره های شیعه مذهب در شهر کویته بود.

یک گروه سنی مذهب شبه نظامی، لشکر جنگوی، مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است.

آقای مگسی گفت، باوجودیکه نیرو های امنیتی پاکستان در رویارویی با گروه های افراطگرا دست باز دارند، در اقدامات پیشگیرانۀ همچو حملات بمگذاری، آنهم در یک بازار مزدحم، ناکام ماندند.

والی بلوچستان به روز یک شنبه گفت "دو امکان وجود دارد: یکی نمی توانید بالای نیرو های امنیتی اعتماد کنید، دوم اینکه شاید همه گان بترسند به خاطریکه شاید فکر کنند که خود هدف قرار نگیرند."

اعتراض

بدنبال انفجار روز شنبه، صدها اعتراض کننده به روز یک شنبه به جاده های شهرهای کویته، اسلام آباد و کراچی ریختند و خواهان اقدامات جدی حکومت بر ضد لشکر جنگوی شدند.

در شهر کویته هزاره ها دکاکین شانرا به رسم احتجاج بستند.

اگر چه حکومت پاکستان بر فعالیت های لشکر جنگوی ممنوعیت اعمال کرده است اما این گروه در ایجاد تنش و خشونت های فرقوی، دخیل دانسته می شود.

رسول بخش رئیس، تحلیلگر مسایل سیاسی پاکستان به صدای امریکا گفت که حکومت پاکستان، ظرفیت رویارویی با گروه های مختلف شبه نظامی که در آن کشور فعالیت می کنند، را ندارد. "به این مفهوم نیست که این کشور اساساً دستان خود را از موضوع اقلیت ها بیرون کشیده و یا شیعیان هدف قرار گرفته اند. اما بلوچستان جای است که در اولویت آن مبارزه با شورشگرایی ملت گرایان قرار داشته و این امر با سیاست ضعیف حکومت مدغم شده و فضا را برای جندالله و لشکر جنگوی مساعد می سازد تا همآهنگ با هم هزاره های شیعه مذهب را در داخل و اطراف کویته هدف قرار دهند."

جندالله گروه شبه نظامی سنی مذهب است که فکر می شود با شبکۀ القاعده مرتبط است.

اجماع ملی

اسد منیر، یک کارمند بازنشستهء سازمان استخبارات پاکستان می گوید که ادامهء خشونت های فرقوی در شهرهای کویته و کراچی، ناکامی نهادهای استخباراتی را تایید می کند.

آقای منیر گفت "اگر یک اجماع و اتحاد نظر در تمام کشور وجود داشته باشد که افراطگرایی به هر شکلی یک تهدید به امنیت داخلی این کشور تلقی شود، در آنصورت می توانیم آن را کنترول کنیم. این دهشت افگنی تنها می تواند توسط نیرو های مسلح که از حمایت پولیس و سایر ادارات امنیتی برخوردار باشد، اداره و کنترول شود."

منتقدین می گویند که درگذشته ادارۀ مقتدر استخباراتی پاکستان (آی اس آی) به خاطر مبارزه با تهدیدات خارجی با گروه های شبه نظامیی مانند لشکر جنگوی، کار مشترک کرده است اما بعداً کنترول خود را بالای آنان از دست داد.

در همین حال گروه های مدافع حقوق بشری از افزایش حملات فرقوی در پاکستان هشدار داده می گویند که سال گذشته بیش از ۴۰۰ تن در این گونه منازعات هلاک شدند.
XS
SM
MD
LG