لینک های دسترسی

هلاکت هژده تن در پاکستان


هلاکت هژده تن در پاکستان

مقامات استخباراتی پاکستان میگویند طیاره های مظنون بدون پیلوت ایالات متحده در منطقه قبائیلی بین سرحد افغانستان بر چندین هدف شورشیان حمله نموده، 18 شورشی را به قتل رسانیده است.

مقامات میگویند طیاره های بدون پیلوت، شش میزائیل را بر ساحۀ میر علی در منطقۀ وزیرستان شمالی پاکستان شلیک نموده، دو موتر و یک عمارت را هدف قرار دادند.

آنها میگویند اکثر شورشیان کشته شده در آن حمله، پاکستانی بودند.

وزیرستان شمالی سنگر مستحکم طالبان پاکستانی و شورشیان القاعده است که از آنسوی سرحد حملات خویش را بر قوای ناتو در افغانستان طرحریزی میکنند. ایالات متحده حملات طیاره های بدون پیلوت بر شورشیان مستقر در پاکستان را تائید ننموده، ولی ایالات متحده یگانه نیروی در منطقه است که از طیاره های بدون پیلوت استفاده مینماید.

طیاره های مظنون بدون پیلوت ایالات متحده در طول سال جاری صد ها حمله را بر منطقۀ سرحدی پاکستان انجام داده که این تعداد حملات نسبت به سال گذشته، دو برابر میباشد.

XS
SM
MD
LG