لینک های دسترسی

Breaking News

چهل و پنج کشته در انفجار معدن ذغال سنگ پاکستان


چهل و پنج کشته در انفجار معدن ذغال سنگ پاکستان

تعداد تلفات ناشی از انفجار گاز متان در معدن ذغال سنگ پاکستان به حداقل ۴۵ کشته افزایش یافته است.

کارگران روز دوشنبه اجساد بیشتری را از معدن در نزدیک کویته پیدا کردند. مامورین می گویند امکان نجات کسانی که در آنجا گیر مانده اند ضعیف می باشد.

بیشتر از ٥٠ کارگر معدن درفاصله تقریبا ١٢٠٠ متری زیرزمین روز یکشنبه زمانی کشته شدند که انفجار گاز متان باعث تخریب معدن شد.

مساعی نجات با موجودیت گازسمی به تاخیرافتاده است.

XS
SM
MD
LG