لینک های دسترسی

هلاکت ۶ عسکر ناتو در افغانستان


هلاکت ۶ عسکر ناتو در افغانستان

ناتو میگوید، شش عسکر آن پیمان طی حملات جدا گانه در افغانستان به قتل رسیدند. آن روز در سراسر آنکشور بنام روز خشونت مسما گردید.

ناتو میگوید، شش عسکر آن پیمان طی حملات جدا گانه در افغانستان به قتل رسیدند. آن روز در سراسر آنکشور بنام روز خشونت مسما گردید.

چهار امریکائی در یک حادثۀ جدا گانه که شامل گلوله باری های خفیف و یک حملۀ شورشی بود کشته شدند.

طبق یک خبر دیگر، ناتو میگوید، یک موتر مملو از بم انتحاری، بروز شنبه یکی از قطار های آن پیمان را در ولایت خوست آماج قرار داد. در مورد تلفات آن حادثۀ، گزارشی در دست نیست.

حملات شورشی در سراسر کشور از زمانی افرایش یافته است که قوتهای بین المللی برای ریشه کن نمودن آنها به تهاجم آغاز نموده اند. ماه گذشته که ۱۰۲ تن به قتل رسید، مرگبار ترین ماه برای عساکر خارجی محسوب گردید.

طبق یک خبر دیگر، افراد مسلح ۱۱ مسافر پاکستانی را که داخل قلمرو افغانستان شده بودند، به قتل رسانیدند.

از مسولین آن حمله هیچ خبری دردست نبوده، همچنان یک تعداد گزارشات خبری حاکیست که طالبان شورشی افغان در رابطه به آن حمله مظنون پنداشته میشوند.

وزیر دفاع افغانستان گفت، یک بمگذار مظنون انتحاری یک پوستۀ امنیتی اردو را در ولایت زابل هدف قرار داد، ولی قبل از آنکه شخص انتحاری بتواند خود را منفجر سازد ، سرباز پوسته با ضرب گلوله او را به قتل رسانید.

وزیر دفاع گفت، یک واسکت انتحاری، بم های دستی و یک تفنگچۀ دستی از جسد شورشی بدست آمده است. دو مظنون دیگر در حبس بسر میبرند.

در عین حال صد ها مظاهره کننده در شهر مزار شریف مظاهرات ضد امریکائی را علیه تلفات بیش از حدافراد ملکی براه انداختند.

تلفات ملکی میان حکومت افغانستان و ایالات متحده به یک موضوع حساس مبدل شده است. مقررات فعلی جنگ عساکر ائتلاف را به تقلیل تلفات ملکی در میدان جنگ، ترغیب مینماید.

و طبق گزارش خبر نگار ما همایون شعیب از قندهار، از اثر انفجار یک بم کنار جاده در شهر قندهار یک ملکی کشته شده و دو موتر کاملا تخریب گردید.

این انفجار زریعه ریموت کنترول از ناحیه دور انفجار داده شد. مسئولیت این انفجار را تا کنون کسی ادعا نکرده است.

XS
SM
MD
LG