لینک های دسترسی

Breaking News

عکس العمل در مورد فسخ ملاقات بین فتح و حماس


آرشیف: محمود عباس

مامورین فلسطینی به روز یکشنبه گفتند که ملاقات بین رهبران ارشد گروه های فتح و حماس فسخ گردیده و این یک بار دیگر مساعی طرفین را برای ختم خصومت ها بین این دو گروه رقیب و تشکیل یک حکومت ایتلافی، یک گام به عقب کشانیده است.

این اعلام توافق به مصالحه را که ماه قبل در یک فضای پر از شور و شعف در مصر به عمل آمد در ماه های آینده و در راستای پیاده نمودن آن عمیقاً متضرر خواهد نمود.

محمود عباس، رئیس جمهور فلسطینیان گفت مصالحه بین فتح و حماس در جریان است و اداره فلسطینیان مصمم است تا هر چه زودتر عملیه مصالحه را تکمیل نماید.

اعظم احمد یکی از مامورین اداره فلسطینیان در راملا به تاخیر افتادن این ملاقات را تائید نمود. اسمعیل حنیه صدراعظم حکومت حماس گفت:

"این نشانۀ از جدی بودن مباحثات برای تشکیل حکومت آینده و عقاید متفاوت در مورد صدراعظم بعدی بوده و باید مباحثات بیشتری در زمینه صورت گیرد."

عباس سلام فیاد صدراعظم کنونی را بحیث صدراعظم بعدی معرفی نموده است.

با وجودیکه فیاد تحصیل یافته امریکا در رشته اقتصاد میباشد و در جامعه بین المللی از عزت زیاد برخوردار بوده و از نظر سیاسی مستقل میباشد، حماس میگوید که وی ارتباطات نزدیک با غرب داشته و باید با یک شخصیت کمتر جنجال بر انگیزی عوض شود.

XS
SM
MD
LG