لینک های دسترسی

Breaking News

نتایج غور درخواست فلسطینی ها برای عضویت در ملل متحد


نتایج غور درخواست فلسطینی ها برای عضویت در ملل متحد

دیپلومات ها در سازمان ملل متحد، در راه رسیدن به یک توافق در برابر درخواست فلسطینی ها مبنی بر عضویت دایمی ملل متحد، ناکام مانده اند.

یک کمیتۀ شورای امنیت ملل متحد که مسئوولیت پذیرفتن اعضای جدید را دارد، صبح روز جمعه مختصراً تشکیل جلسه داده تا گزارشی را که گفته بود این مساله به بن بست انجامیده، تأیید نماید. مسودۀ این گزارش، اوایل هفتۀ جاری به دست رسانه ها رسیده بود.

این کمیته از ماه سپتمبر، زمانی که محمود عباس رئیس ادارۀ فلسطینی ها درخواست اش را به مجمع عمومی ارایه داشت، غور بر عضویت دایمی فلسطین را در سازمان ملل متحد آغاز کرده بود.

ایالات متحدۀ امریکا مخالف عضویت فلسطینی ها در حال حاضر در ملل متحد بوده و میگوید که در قدم نخست، فلسطینی ها باید مشکل شان را با اسراییل یک طرفه سازند.

XS
SM
MD
LG