لینک های دسترسی

به اهتزاز آمدن بیرق فلسطین در یونسکو


به اهتزاز آمدن بیرق فلسطین در یونسکو

محمود عباس رئیس جمهور ادارۀ خود گردان فلسطینی روز سه شنبه بیرق فلسطین را به شکل نمادی در ادارۀ فرهنگی ملل متحد در پاریس به اهتزاز در آورد.

اعضای سازمان تعلیمی، ساینسی و فرهنگی ملل متحد در ماه اکتوبر برای فلسطینیان عضویت کامل داد. این اقدام با مخالفت اسرائیل و ایالات متحده مواجه شد.

اعطای عضویت به فلسطین توسط یونسکو ایالات متحده را وادار ساخت تا حمایت مالی را از آن سازمان توقف دهد.

درخواست عضویت کامل فلسطینیان در شورای امنیت ملل متحد تا هنوز تحت غور قرار دارد.

XS
SM
MD
LG