لینک های دسترسی

Breaking News

کانال پانامه توام با رنج ها و رقابت ها صد ساله شد


کانال پانامه ١٠٠ ساله شد

درین هفته کانال پانامه صد ساله شد. این کانال در ١٩١۴ افتتاح گردید. کانال پانامه با داشتن ٧٧ کیلومترطول در گردنه پانامه موقعیت دارد و بحراقیانوس اطلس و بحرالکاهل را باهم وصل می کند.

با حفر این کانال جهان کوچکترشد و کشتی های مالبردار از شرق به غرب ازطریق آن عبورومرور را آغاز نمودند.

حالا که صد سال از افتتاح آن می گزرد، کانال تحت فشار فزاینده توسعه جهانی تجارت و مقتضیات آن قرارداشته است، همچنان با رقابت های جدی برای صد سال آینده مواجه می باشد.

کانال پانامه سی سال را در برگرفت تا تکمیل شود و در حفر آن ٢٧ ملیون کیلوگرام مواد منفجره بکار رفته و بزرگترین پروژه قرن بیستم به حساب می رود.

جولی گرین، استاد پوهنتون ماریلند و مولف کتاب "اعمارکنندگان کانال" می گوید "افتتاح کانال پانامه یکی از لحاظ تاریخی درزندگی انسانها می باشد. این کانال بخوبی مهندسی و استحکام تکنولوژیکی ایالات متحده را منعکس می سازد، که باعث شد این کشوریکی از قدرت های جهانی گردد."

این پیروزی انسانی با تلفات زیاد انسانی توام بود چنانچه در تکمیل آن ٢٦ هزار انسان جان شانرا از دست داد. تعدادی در جریان تصادفات ولی بیشتر آنها از اثر مرض ملاریا تلف شدند.

نول مورر، استاد پوهنتون جورج واشنگتن، میگوید که با آنهم این کانال تجارت بین المللی را برای ابد خاصتا در ایالات متحده دگرگون ساخت.

او گفت "این کانال زمینه آنرا مساعد ساخت که تیل از کالیفورنیا و چوب چهارتراش از سواحل شمال شرقی بحرالکاهل صادرشود، خصوصا تیل کالیفورنیا بود که زمینه کشتی رانی را برای صدور اموال از کالیفورنیا به تمام ایالات متحده فراهم کرد، و این منافع کثیری را برای ایالات متحده درقبال داشت."

امروز چهار درصد تجارت از طریق این کانال صورت می گیرد و سالانه ١۴ هزار کشتی از آن عبور میکند. اما عرض کانال اکنون برای کشتی هایی حامل کانتینر یا نفت کش های بزرگ کم است.

رادنی مکفادن، یکی از کارشناسان امور حمل و نقل می گوید که کشتی های بزرگ موثربوده و منافع بیشتری دارند "کشتی های بزرگ مقدار بیشتر مال التجاره را با عین پول در هر میل حمل می کنند. تاثیرات ناگوارآنها بر محیط زیست نیز کمتر است، و سبب می گردد تا تجارت بحری رونق بیشتری گیرد."

یک کمپنی هانگ کانگی در نظر دارد تا یک کانال بدیلی را در نیکاراگوا حفر نماید. هرگاه این پروژه به پایه تکمیل برسد درین صورت رقابت جدی را برای کانال پانامه در برخواهد داشت.

اما نقادان می گویند که این پروژه جدید محتمل به نظر نمی رسد خصوصا حالا که با مصرف ٥ ملیارد دالر کارتوسعه کانال پانامه در جریان است. هرگاه پروژه توسعوی کانال پانامه به اکمال برسد درین صورت این کانال گنجایش عبورومرور کشتی هایی را خواهد داشت که طول آن به اندازه تعمیر امپایرستیت بوده و وسعت آن به اندازه سه میدان باسکتبال خواهد بود.

اتودسک کمپنی که در سانفرانسسکو موقعیت دارد برای این پروژه نرم افزار تهیه کرده است. کارمندان این کمپنی ازین پروژه امیدهای زیادی دارند. توسعه این کانال نه تنها برای ٢٥٠ هزار زمینه اشتغال را فراهم می کند بلکه وقتی به اتمام برسد، به هزاران شغل در سراسردنیا بوجود خواهد اورد. این مطلب را پاول سولوان، سخنگوی کمپنی اتودسک بیان داشت.

سولوان افزود "تاثیرموجی آن خیلی جالب می باشد زیرا وقتی توسعه این کانال به پایه تکمیل برسد و کشتی ها بتوانند ازآن عبورکنند، درین صورت کشورها کوشش خواهند کرد تا بنادرشان به قدرکافی بزرگ بوده و بتوانند کشتی های بزرگی را در خود جا دهند. "

از جمله ١٦٠ بندر در ایالات متحده امریکا، تنها ١٥ آن می تواند کشتی های بزرگ نفتکش را که از بخش توسعوی پانامه عبور کنند اجازه لنگرانداختن بدهد. در اوایل ٢٠١٦، مطابق به نظر کارشناسان این کانال خواهد توانست ٩٧ درصد انتقالات کشتی هایی را که کانتینر حمل می کنند اجازه خواهد داد. درین صورت ظرفیت کانال دو چند شده و برای های سالهای متمادی ازین کانال به عنوان بزرگترین انجنیری جهان یاد بود بعمل خواهد آمد.

تهیه کنندۀ مطلب: میل ارسیگا

برگردان: عبدالواجد عادل

XS
SM
MD
LG