لینک های دسترسی

تلگراف: "کشمکش ها در افغانستان تا ۴۰ سال دیگر ادامه خواهد داشت"


تلگراف: "کشمکش ها در افغانستان تا ۴۰ سال دیگر ادامه خواهد داشت"

روزنامه تلگراف چاپ برتانیه: "قوماندان تازه نیرو های نظامی برتانیه میگوید که کشمکش ها و اغتشاشات در افغانستان تا چهل سال دیگر ادامه خواهند داشت".

به قول روزنامۀ تلگراف از زبان جنرال دیوید ریچارد که به تازه گی به حیث قوماندان عمومی نیروهای برتانوی برگزیده شده است و تا آخر ماه رسما به کار خود آغاز خواهد کرد، آماده است که گویا کشمکش ها در افغانستان تا چهل سال دیگر ادامه خواهند داشت.

به همین تازه گی ها صدر اعظم برتانیه از این تصمیم که خروج نیروهای برتانوی از افغانستان تا پنج سال دیگر آغاز خواهد شد نیز سخن گفته است.

قوماندان تازۀ عمومی نیرو های برتانوی پیش بینی میکند که کشمکش و اغتشاشات در افغانستان زمانگیر خواهد بود. به قول روزنامه و به گفته این جنرال، احیای مجدد افغانستان از لحاظ اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حکومت داری نیاز به زمان زیادی دارد. و او گفته است که در این صورت بیرون شدن نیرو های خارجی از افغانستان به همین زودی ها شاید افغانستان را در این راستا ناچار سازد.

این پیش بینی که متعاقب و مشابه پیش بینی های شیرارد کوپر کولز، سفیر پیشین برتانیه در افغانستان است، نشان میدهد که جامعه جهانی در افغانستان برای دهه های دیگری گرفتار خواهند بود.

به قول روزنامه، جنرال تازۀ برتانوی گفته است که چانس برای بیرون شدن ناتو از افغانستان در آیندۀ وجود ندارد.

در همین حال روزنامه از تازه ترین در خواست منشی عمومی ناتو مبنی بر فرستادن عساکر بیشتر خارجی به بخش های جنوبی به خاطر تامین امنیت بهتر در آنجا سخن گفته است.

جالب این است که واشنگتن پست، یک نظر پرسی را که در ایالات متحده امریکا، در باره حضور نیرو های امریکایی و تعیین زمان خروج آنان انجام یافته، به نشر رسانده است.

روزنامه نوشته است که بیشتر امریکاییان خواهان آغاز خروج تدریجی نیرو های امریکایی در بهار آینده از افغانستان هستند.

در این نظر پرسی از هر ده نفر امریکایی هفت نفر آن از تصمیم ریس جمهور اوباما به خاطر تعیین خط زمانی خروج نیرو های امریکایی از افغانستان در سال ۲۰۱۱ حمایت کرده اند.

نظر پرسی بیانگر مفکورۀ منفی است - در برابر اینکه جنگ افغانستان در حالت خوبی قرار دارد و ارزش این همه مصارف را دارد. در حالیکه در این نظر پرسی که از سوی یک شبکه تلویزیونی معتبر امریکایی از مردم صورت گرفته است، ۴۵ در صد نظر دهنده خواهان بیرون شدن نیرو های امریکایی از افغانستان تا یک سال دیگر هستند، اما ۳۲ در صد دیگر میخواهند نیرو های امریکایی زودتر از وقت تعیین شده یعنی بهار آینده، افغانستان را ترک گویند.

واشنگتن پست همچنان در یک مطلب دیگر در باره افغانستان نوشته است که ایالات متحده امریکا به خاطر هدف قرار دادن طالبان به حمایت بدون تمایل افغانان چشم امید بسته است.

در این مطلب آمده است که پلان ایالات متحده امریکا به خاطر پیشبرد عملیات و تامین ثبات در قندهار به خصوص در ولسوالی ژیری که گویا بر اساس همکاری و حمایت مردم محل استوار است، به خطر مواجه شده است.

روزنامه دلایل چون اعتماد تغییر پذیر مردم محل، نفوذ طالبان در بین مردم و قهر قریه نشینان از حضور نیرو های خارجی به این پلان خطر های قابل ملاحظۀ شمرده میشوند.

روزنامه از زبان مقامات ناتو نوشته اند که ژیری زادگاه طالبان، اساس ترین منطقۀ است که در آن نمیشود بدون همکاری مردم حکومت و ثبات را مستقر ساخت.

روزنامه از تلاش های ایالات متحده امریکا به خاطر نفوذ و مذاکره با مردم این محل برای موفق شدن در آنجا نیز نوشته است.

XS
SM
MD
LG