لینک های دسترسی

Breaking News

روباتی که به بیماران قطع نخاعی کمک می‌کند حرکت کنند


پژوهشگران و داکتران موفق به ساختن روباتی شده اند که می تواند به بیماران قطع نخاعی که قادر به حرکت نیستند، کمک کند تا دست‌ها و پاهایشان را حرکت بدهند.

این روبات که "ایکس اسکلتن" نام دارد توسط سیگنال های مغز فرد فلج کنترول می شود.

پژوهشگران دانشگاه گرینبل و مرکز تحقیقات سایلنتیک فرانسه گفته اند که برای کنترول این روبات، یک چِپ دارای گیرنده ها را در سر بیمار قرار می دهند تا از آن طریق سیگنال ها به پاها و دست ها ارسال شود.

این چِپ در یک طرف سر انسان در میان مغز و پوست سر او در ناحیه ای گذاشته می شود که مغز تمام احساسات و عملکرد حرکتی را کنترول می کند و چون در درون مغز انسان قرار ندارد، احتمال آسیب رسیدن به مغز کمتر است.

سیگنال های مغز ثبت شده و برای رمزگشایی به سیستم هوشمند این روبات فرستاده می شود. سیستم موجود سیگنال های مغز انسان را بعد از ترجمه به دستور حرکتی تبدیل کرده و این پیام را به "ایکس اسکلتون"می فرستد.

در تحقیقی که صورت گرفته بود، جوان ۲۸ ساله ای که از ناحیه شانه به پایین فلج بود، با استفاده از این روبات و تکنالوژی قادر به حرکت دست ها و پاهایش شد.

هرچند داکتران این دستاورد را پیشرفت بزرگی دانسته اند اما هنوز کاربرد آن به صورت دقیق و قطعی ثابت نشده است.

از سوی دیگر به دلیل پرهزینه بودن این روبات، شاید تمام بیماران قطع نخاعی، حداقل در حال حاضر قادر به خریداری آن نباشند.

XS
SM
MD
LG