لینک های دسترسی

Breaking News

قاشق کمک کننده به مریضان پارکنسنز


قاشق کنترول کنندۀ ارتعاش دست
انسان های که به بیماری پارکنسنز- تشوش سیستم عصب مرکزی - دچار اند، برایشان غذا خوردن یک مصیبت تلقی می شود.

معمول ترین علامت این بیماری تکان ها و بی ثباتی موجود در بدن است. حرکت ابتدایی گرفتن غذا از بشقاب و گذاشتن آن در دهن، برای این بیماران می تواند دشوار و خسته کننده باشد.

اما اکنون شاید راه حلی برای آنان در پیش است. یک لابراتوار موسوم به Lift Lab مستقر در سانفرانسیسکو، آله یی کوچکی را تولید کرده که لرزش و رعشه های کوچک را رد یابی و احیا می کند.

انوپام پاتک، بنیانگذار و مدیراجراییه یی آن لابراتور می گوید که تکنالوژی موجود در آله، مشابه به ویژگی تثبیت کنندۀ تصویر در کمره های پیشرفته می باشد.

انوپام می گوید"آنچه انجام دادیم اینست که از عین مفهوم، در یک آلۀ دستی استفاده کردیم. آن تکنالوژی به انسان های که مشکلات و تکان های عصبی بزرگتر داشته باشند کمک می کند. بدین لحاظ، دست یک انسان با تشوش عصبی شاید به قدر یک انچ معادل ۲.۵ سانتی متر تکان داشته باشد."

پاتک می افزاید که در داخل آن آله کمپیوتر کوچکی نصب است که اساساً حرکات شخص را احساس کرده عمدی و یا غیر عمدی بودن آن را تشخیص می دهد.

یک بیمار مبتلا به بیماری پارکنسنز
یک بیمار مبتلا به بیماری پارکنسنز

به گفتۀ انوپام، در صورتیکه حرکت غیر عمدی بوده باشد، آله برخلاف آن حرکت، عکس العمل نشان می دهد.

در نتیجه؛ آله در دست بیمار - با وجود حرکات بازو و دستان استفاده کنندۀ آن، ثابت و متوازن باقی می ماند. غذا که در همچو حالات معمولاً به خاطر حرکات موجود در دستان بیمار از قاشق به زمین پرتاب می شود، در روی قاشق ثابت باقی می ماند.

انوپام می گوید"دیدن کسی که برای نخستین بار بتواند خودش غذا بخورد و حتا بهتر از گذشته غذا بخورد، نهایت تاثیرگذار است."

این آله ۲۹۵ دالر امریکایی ارزش دارد اما Lift Labs – لابراتواریکه آن را تولید کرده کمک های مالی را به منظور کمک به کسانی که توانایی خریداری این آله را ندارند، نیز می پذیرد.

پاتک می گوید هر کسی که خواسته باشد به لابراتوار آنان کمک مالی کند تنها با رفتن به صفحۀ ویب سایت آنان و فشار یک دکمه، هر قدر کمک مالی که خواسته باشند به حساب آنان انتقال داده می توانند.

به گفتۀ مسوؤلین آن لابراتوار، با جمع آوری مقدار کافی پول، آن آله را به هر بنیاد که مربوط به پارکنسنز باشد ارسال کرده و از آن طریق کسانی که شاید از لحاظ اقتصادی توانایی خریداری همچو آله یی را نداشته باشند، می توانند به گونه یی رایگان آن آله را به دست آرند.

یک قاشق در حال حاضر تنها افزار اتصالی به این وسیلۀ کنترول کنندۀ لرزش دست می باشد اما پاتاک تعهد می کند که در آیندۀ نزدیک وسایل دیگری مانند قاشق های شوربا خوری و پنجه نیز می تواند به آن آله وصل شود.

گزارش:صدای امریکا
مترجم: قدیر مشرف
XS
SM
MD
LG