لینک های دسترسی

Breaking News

ناکامی دور چهارم رای گیری ریاست ولسی جرگه


ناکامی دور چهارم رای گیری ریاست ولسی جرگه

دور چهارم رای گیری، ریاست ولسی جرگه را بازهم به ناکامی مواجه ساخت.

در دور چهارم که بروز چهارشنبه برگزار گردید، پنج تن از وکلا، خود را به کرسی ریاست ولسی جرگه کاندید نموده بودند اما درین مرحله نیز هیچکدام آنان نتوانست اکثریت پنجاه جمع یک را برای رسیدن به کرسی ریاست بدست آورند.

این در حالیست که جعفر مهدوی یکتن از اعضای جدید ولسی جرگۀ افغانستان، مشکل اساسی در انتخاب رئیس مجلس نمایندگان را واضح نبودن ، اصول و وظایف آن مجلس بیان نمود.

وکلای ولسی جرگه در حالی تلاش دارند رئیس این مجلس را انتخاب نمایند، که محکمۀ اختصاصی برای رسیدگی به قضایای تقلب در انتخابات پارلمانی به کارش ادامه میدهد.

که بعد از ناکامی مرحلۀ اول در آن، صدیق احمد عثمانی و هما سلطانی، با کسب نسبتاً آرای بیشتر از دیگر رقبای شان، به مرحلۀ دوم این دور راه یافتند درین رأی گیری، شمار آرأ سفید به 62 و آرای باطل به سی ورق میرسید. سرنوشت کرسی ریاست پارلمان تا اکنون واضح نبوده و محمد سرور عثمانی رئیس موقت ولسی جرگه گفت که در نشست روز شنبه، برای حل این معضله راه حل جستجو خواهد شد.

از سوی دیگر حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به دعوت رسمی منموهن سنگهـ جهت اشتراک در اجلاس "انکشاف پایدار" غازم هند شد.

قرار است رئیس جمهور افغانستان طی ملاقات های جداگانه با پراتیبا پتیل رئیس جمهور و منموهن سنگهـ صدراعظم آنکشور ملاقات و روی همکاری های همه جانبه و سایر موضوعات مورد نظر بحث خواهند نمود.

XS
SM
MD
LG