لینک های دسترسی

انتظار بیش از حد برای دریافت پاسپورت


جنرال قنسول جدید افغانستان در دوبی می گوید، چهار هزار افغان متقاضی پاسپورت در امارات متحده با آنکه مراحل قانونی خود را طی کرده اند، اما بیش از سه ماه می شود که منتظر توزیع پاسپورت های شان هستند‬. وکیل احساس خبرنگار صدای امریکا در این مورد گزارش می دهد.

XS
SM
MD
LG