لینک های دسترسی

حملۀ طالبان بر محل تدویر جرگه مشورتی صلح


طالبان مسلح با واسکت های انتحاری و راکت، حینیکه حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان مصروف ایراد بیانیۀ افتتاحیۀ جرگه مشورتی صلح بود، این جرگه را مورد حمله قرار دادند.

صدای انفجار راکت ها بروز چهار شنبه شهر کابل را در حالی به لرزه در آورد که 1600 نماینده از سراسر کشور غرض اشتراک در جرگه سه روزۀ صلح در پایتخت جمع شده اند.

مقامات افغان گفتند نیرو های امنیتی دو بم گزار انتحاری را به ضرب گلوله از پا در آوردند که ملبس با کالا های زنانه در صدد نفوذ در محل برگزاری جرگه بودند. آنها گفتند یک تندرو مظنون دستگیر گردیده است. هیچ گزارشی در مورد آسیب نمایندگان یا افراد ملکی در دست نیست.

حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان، در جریان بیانیۀ خود خطاب به تندروانی که از افغانستان فرار نموده اند گفت که آنها نیز به کشور برگردند و به جامعه ملحق گردند. آقای کرزی گفت، آنها همه برادران ما استند و ضرورت دارند تا خود را از کشته شدن نجات دهند. اما او گفت، هنوز هم اعضای القاعده و کسانیکه افراد ملکی را به قتل رسانیده اند، بخشیده نخواهند شد.

قبل از آغاز جرگه مشورتی، طالبان اهمیت آنرا مردود شمرده و حکومت فعلی افغانستان را یک " دست نشانده بی قدرت " عنوان کردند. حزب اسلامی نیز این جرگه را غیر مثمر خواند، زیرا تنها افراد منتخب از سوی حکومت در آن شرکت میکنند.

هزاران تن از نیرو های امنیتی غرض تامین امنیت برای برگزاری جرگۀ در اطراف کابل اعزام گردیده اند، که هدف آن رسیدن به توافق ملی جهت تشویق شورشیان به دست کشیدن از جنگ میباشد.

انتظار میرود تا این جرگه نحوۀ مذاکرۀ حکومت کرزی با طالبان، و نیز آیندۀ قوای خارجی در افغانستان را مورد بحث قرار دهد، ولی روز اول جرگه تقریباً در یک فضای کاملاً تشریفاتی برگزار گردید.

بعضی منتقدین میگویند، آنها در مورد اینکه جرگۀ کنونی بدون اشتراک اعضای فعال گروه های شورشی، بتواند صلح را به میان آرد، متردد استند.

داکتر عبدالله عبدالله رقیب انتخاباتی ویکی از مخالفین عمدۀ سیاسی آقای کرزی گفت، او در این روند اشتراک نخواهد کرد زیرا آجندای جرگه پاسخگوی نگرانی های افغان های معمولی نمیباشد.

بعضی دیگر از منتقدین گفتند، زنان به تعداد کافی در این نشست اشتراک ندارند. حامد کرزی در پاسخ به این شکایات، شمار نمایندگان زن را تقریباً به 20 در صد افزایش داد.

از چند روز بدینسو جریان متداوم رفت وآمد وسایط و مردم از دروازۀ ورودی محوطۀ پلتخنیک کابل صورت میگیرد.

آنها برای اشتراک در جرگۀ صلح به آنجا آمده اند ، جرگۀ که حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان امیدوارست با همکاران افغان خود بعد از هشت سال جنگ در رابطه به رسیدگی به شورش به یک توافق ملی فایق آید.

مولوی محی الدین بلوچ یکی از نماینده هایی است که در جرگۀ صلح اشتراک میکند. او از ولایت نیم روز که با ایران هم سرحد است، نمایندگی میکند.

"من در منطقۀ خود هم طالب را میشناسم ، هم برادر او را میشناسم ، هم پدر و اقارب طالب را میشناسم و از طریق آنها از طالب برای مذاکره دعوت بعلمل خواهد آمد و از طریق مذاکره به هدف اصلی که صلح است ، دست خواهیم یافت".

جرگۀ سه روزه که بتاریخ دوم ماه جون آغاز میگردد، بزرگان قومی و سیاستمداران را از سراسر افغانستان گرد میاورد. توقع میرود که در جرگه سوالاتی مورد بحث قرار گیرد که حکومت حامد کرزی باید در رابطه با طالبان با کی ها و در کجا مذاکره کند و چه کسی مذکرات را از سوی حکومت افغانستان رهبری خواهد کرد.

حاجی صالح محمد نماینده مردم ولایت کنر در آن جرگه است. او میگوید،

"این جرگه یک جرگۀ تشریفاتی است ، من فکر میکنم جرگه باید برای سه روز نه بلکه تازمانی ادامه داشته باشد که یک نتیجۀ بدست آید، و جرگه باید فقط در کابل نه بلکه در هر ولایت باید برگزار گردد، ودر رابطه به موضوع مذاکره با مخالفین ، و برای یک اداره و نظام سالم باید کار صورت گیرد".

جرگۀ صلح به رهبری افغانها برگزار میگردد، که حامد کرزی آنرا از انتخابات سال گذشته بدینسو پشنهاد مینمود. جامعۀ بین المللی و نیروهای ائتلاف از آن حمایت میکنند.

جنرال ستنلی مک کرستل قوماندان ارشد امریکائی در اوایل هفتۀ جاری به رسانه ها گفت، نیروهای ائتلاف و درپهلوی نیروهای افغان برای عملیه مصالحه ،امنیت را در سراسر کشور تأمین میکنند. او میگوید، جرگه فقط یک گام بسوی کامیابی طویل المدت درافغانستان است.

"این یک عملیه است. اگر شما در مورد اتخاذ یک تصمیم فکر میکنید که در حمایت حکومت ویاهم در ادغام با حکومت بالای تمام زندگی شما تاثیر بگذراد و اگر شما یک جنگوی طالب هستید ، پس این یگانه جلسۀ است که استدلال هرکس میتواند بطور کامل شنیده شود".

توقع میرود که روز اول جرگه با سخنرانی افتتاحیۀ حامد کرزی و سهم گیری دیپلومات ها تشریفاتی باشد. پس از آن نمایندگان، رئیس و منشی های خویش را تعین خواهند نمود. و متعاقباً آنها برای مناظره در میان خود به کمیته های کوچک تقسیم میشوند و بروز سوم آنها تصامیم خویش را به جلسۀ عمومی تسلیم خواهند نمود. رئیس جرگه تصمیم نهائی را در یک جلسۀ که توقع میرود حامد کرزی در آن اشتراک داشته باشد ، اعلان خواهد کرد.

هارون میر رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات در کابل میگوید، او از آن جرگه انتظار یک نتیجۀ جدی را ندارد. اما او میگوید، فکر میکند که رئیس جمهور کرزی منحیث برندۀ بزرگ آن جرگه ظهور خواهد نمود.

"حداقل این جرگه به مثابۀ یک مانور سیاسی برای رئیس جمهور کرزی است ، زیرا بعد از آن او میتواند ، زمانیکه در ماه جولای در جریان کنفرانس کابل با جامعۀ جهانی ملاقات کند، از این جرگه منحیث یک فشار استفاده نماید، زیرا رئیس جمهور کرزی برای مصالحه با طالبان و خصوصاً مدغم ساختن دوبارۀ جنگجویان طالب به پول بیشتر نیاز دارد".

اما میر میگوید، حامد کرزی در بدست آوردن پول بیشتر بین المللی ، بایک جنگ دشوار مواجه است و با در نظر داشت ادعا های فساد بی مانند حکومت خود را هدف قرار میدهد.

در عین حال بیانیۀ که به گروه های شورشی منسوب شده بود، فقط یک روز قبل از جرگه به نشر رسید ، در آن بیانیه آمده است که حکومت کرزی نمایندگان جرگه را خود انتخاب نموده و آن گرد همائی کامیاب نخواهد بود.

سایر منتقدین جرگه گفته اند که ، خانم ها بقدر کافی در جرگه اشراک نمیکنند. و در پاسخ به شکایت ها، رئیس جمهور کرزی تعداد نمایندگان قشر اناث را به 20 فیصد افزایش داد.

فاطمه عزیز که عضو پارلمان افغانستان بوده و یکی از نمایندگانیست که در جرگه اشتراک میورزد. بزودی اشاره نمود که با در نظر داشت ایدیالوژی طالبان و تاریخ طویل تعصب در برابر زنان ، رسیدگی برای مصالحه با آنها بسیار مشکل خواهد بود.

عزیز میگوید، طرز تفکر موضوعیست که وی آنرا در جرگه مورد بحث قرار خواهد داد.

XS
SM
MD
LG