لینک های دسترسی

Breaking News

اعضای کاروان صلح افغانستان با خون خود به ملل متحد نامه نوشتند


تنها خواست حرکت مردمی صلح آغاز گفتگو های صلح میان طرف های درگیر است

اعضای حرکت مردمی صلح نامه یی را با خون خود نوشتند و قرار است این نامه را به سازمان ملل متحد بسپارند. درین نامه دربرابر مداخله دولت ، استخبارات ، و نظامیان پاکستان و کشتار مردم افغان اعتراض کرده اند.

این نامه در برابر سفارت پاکستان از سوی یکی از اعضای این حرکت با بریدن دست نگاشته شد.

اقبال خیبر، یکی از اعضای حرکت صلح میگوید آنها میخواهند پیام خود را به جهان برسانند که مداخله پاکستان در افغانستان تا حدی است که افغان ها بین خود درجنگ استند.

اعضای حرکت مردمی صلح از سیزده روز بدینسو در برابر سفارت پاکستان تحصن کرده اند. اما به گفته آنان این سفارت هیچ پرسشی را از آنان مطرح نشده و حتا خوش آمدید نیز نگفته است.

این گروه از برخورد سفارت های ایالات متحده امریکا ، روسیه و دفتر سازمان ملل متحد در کابل خشنود استند .

موسی آزاد، یکی دیگر از اعضای حرکت مردمی صلح میگوید پاکستان جواب نداردو از عملکرد خود شرمنده استند.

تنها خواست این حرکت آغاز گفتگو های صلح میان طرف های درگیر در جنگ است.

حرکت مردمی صلح ، سرانجام خیمه های شان را بی پاسخ از برابر سفارت پاکستان برچیده اند و اکنون در برابر سفارت ایران خیمه اعتراضی تا روز های نامعلوم برپا کرده اند .

XS
SM
MD
LG