لینک های دسترسی

نشست دو روزه در قطر که بحث آزاد خوانده شده است


نشست دو روزه در قطر، که از جانب دولت و طالبان به مثابۀ یک بحث آزاد خوانده شده، چه فرصتی حقیقی ای را برای تأمین صلح در افغانستان به پیش آورده و نرمشی که طالبان در موضعگیری شان نشان داده، تا چه حد قابل خوشبینی است؟ در رابطه صحبتی تلویزیون آشنا را با محمد اسماعیل قاسمیار، مشاور روابط بین المللی شورای عالی صلح افغانستان در اینجا دیده و شنیده میتوانید:

XS
SM
MD
LG