لینک های دسترسی

Breaking News

تمرکز پنتاگون بر روسیه و چین؛ احتمال افزایش نیروهای امریکایی در آسیا


مارک اسپر، وزیر دفاع ایالات متحده گفته است که ممکن در سال جاری منحیث بخشی از تلاش ها برای تمرکز مجدد بر چالش‌های روسیه و چین، تغییر موقعیت نیروهای امریکایی را آغاز کند.

وزیر دفاع ایالات متحده گفته است که نمی‌خواهد زمانی را برای انجام "مرور گستردۀ دفاعی" مشخص سازد زیرا این اقدام مربوط به مصارف سال مالی حکومت است که به تاریخ اول اکتوبر آغاز می‌شود. با آنهم او تاکید کرد که می‌خواهد این کار زودتر انجام شود.

آقای اسپر در حال حاضر ماموریت نظامی ایالات متحده در امریکایی لاتین و افریقا را مرور می‌کند. این مرور بخشی از ارزیابی جهانی اعزام نیروهای امریکایی است که پنتاگون امیدوار است فرصت سوق دادن نیروهای بیشتر به آسیا را مساعد سازد.

در جریان این تغییر موقعیت، نیروهای که در دیگر کشور ها مستقر اند، دوباره به ایالات متحده برخواهند گشت.

آگاهان امور به این نظر اند که با در نظر داشت پیشرفت های چین در جریان دو دهه گذشته که امریکا مصروف عملیات‌های ضد دهشت افگنی در افغانستان، عراق، سوریه و سایر کشور ها بود، این اقدام باید قبلاً روی دست گرفته می‌شد.

با آنهم، با در نظر داشت تنش‌های جاری با ایران و گروه های به حمایت این کشور، واضح نیست که دامنه این تغییرات چقدر گسترده خواهد بود.

با وجود آنکه وزیر دفاع امریکا بر عدم کاهش نیروها در امریکای لاتین تاکید کرد، اما قوماندانی نیروهای امریکای مستقر در امریکای لاتین با اظهار نگرانی از کاهش این نیروها گزارش داده است که چین در ده سال گذشته به ارزش ۶۱۵ میلیون دالر تسلیحات نظامی را تنها به ونزویلا به فروش رسانیده است.

این قوماندانی گفته است که در هر گونه تغییر موقعیت نیروها، امریکای لاتین باید در محراق توجه قرار داشته باشد.

XS
SM
MD
LG