لینک های دسترسی

حضور جنرال دیوید پترییس در برابر مجلس سنای امریکا


حضور جنرال دیوید پترییس در برابر مجلس سنای امریکا

جنرال پترییس امروز در مجلس استماعیۀ سنای ایالات متحده حاضر می شود. انتظار می رود که سناتوران از وی بحیث قوماندان جدید عملیات جنگی افغانستان پشتیبانی نمایند.

جنرال امریکایی که برای رهبری قوای ایالات متحده و ناتو در افغانستان پیشنهاد گردیده است ، هوشدار جنگ شدید را در مقابل شورش رو به افزایش طالبان می دهد.

جنرال دیوید پترییس به روز سه شنبه در جریان مجلس استماعیۀ کمیتۀ خدمات نظامی سنا، مشکلات جنگ افغانستان را تائید نمود. وی گفت در حالیکه نشانه های پیشرفت دیده میشود، عساکر در حالی به شورش قوی تر شورشیان مقابل می شوند، که قوای افغان را آموزش داده و به ساختار حکومتداری محلی کمک می نمایند.

انتظار میرود جنرال پترییس امروز از طرف سنا بحیث قوماندان جدید قوای امریکا و ناتو در افغانستان تایید گردد.

وی جانشین جنرال ستلی مک کرستل می گردد که هفتۀ قبل، پس از نشر تبصره های توهین آمیز وی و همکارانش در مورد مقامات ارشد حکومت رئیس جمهور اوباما، استعفا نمود. مک کرستل به قوای نظامی امریکا گفته است که در نظر دارد تقاعد نماید.

در جریان مجلس استماعیه که هم اکنون جریان دارد، سناتور کارل لیفن ظرفیت و توانایی قوای امنیتی افغان را که مسؤولیت امنیتی را به عهده گیرند، مورد سوال قرار داد . وی به یم بررسی حکومت ایالات متحده که به روز دوشنبه به نشر رسید اشاره نمود که گفته در مورد توانایی قوای امنیتی افغان اضافه گویی شده بود.

جنرال پترییس به روز سه شنبه گفت از استراتیژی رئیس جمهور اوباما در افغانستان پشتیبانی می نماید و ضرب الاجل تعین شده آغاز یک پروسه است.

وی گفت چندین سال را در بر خواهد گرفت تا قوای امنیتی افغان مسؤولیت امنیتی را به عهده گیرند و تعهد امریکا در مورد افغانستان باقی خواهد ماند.

پترییس همچنان تعهد نمود تا با همقطاران ملکی خود همکاری نزدیک خواهد داشت.

جنرال پترییس که قوماندانی عمومی قوای نظامی امریکا را به عهده داشت، بصورت عموم بخاطر پالیسی جنگی اش در عراق بخصوص استراتیژی مبارزه با دهشت افگنی اعتبار زیادی کمائی نموده است. چوکات کاری استراتیژی افغانستان نیز به اساس استراتیژی پترییس در عراق طرح ریزی گردید.

XS
SM
MD
LG