لینک های دسترسی

Breaking News

پنیتا: تصاویر لاس انجلس تایمز چهرۀ اصلی ما نیست


با نشر تصاویر عساکر امریکایی و افغان که در کنار بقایای اجساد افراد انتحار کننده دیده می شود، مقامات نظامی و ملکی ایالات متحده این اقدام را محکوم کرده و آنرا بی احترامی به سایر افراد نظامی دانسته اند که مصروف خدمت در افغانستان می باشند.

اردوی ایالات متحده وعده داده است که در زمینه تحقیقات را انجام دهد.

تصاویر روز چهارشنبه در روز نامۀ لاس انجلس تایمز به نشر رسید. در این گزارش نگاشته شده است که اعضای گروه 82 فرقۀ هوایی در سال 2010 همراه با پولیس افغان در کنار بقایای اجساد حمله کنندۀ انتحاری عکس برداری کرده اند.

این تصاویر تا چه اندازه می تواند روی روابط از قبل متزلزل میان دو کشور تاثیر گذار باشد؟

باربرا الیاس سنبورن از نشریۀ پالیسی خارجی ایالات متحده در مصاحبۀ با رادیو آشنا گفت :

"پاین رویداد به آن دلیل مهم است که بر فهرست طویل رویداد های مشابه اضافه شده و جز یک سلسله تخطی ها محسوب می شود. اینکار به ماموریت ایالات متحده امریکا در افغانستان ضرر می رساند. نیرو های امریکایی وقت زیادی را در افغانستان سپری کرده اند و این رویداد ارزش سیاسی ماموریت امریکا در افغانستان را متلاشی می کند."

لاس انجلس تایمز می گوید عسکر امریکایی برای آنان مجموعاً هژده تصویر را در دسترس آنان قرار داده است. عسکر امریکایی که این تصاویر را به لاس انجلس تایمز فراهم کرده است در گروه محاربوی لوای 4 هوایی خدمت کرده است.

تصاویر تازه ترین سلسلۀ از ضربات بر حیثیت اردوی ایالات متحده در افغانستان می باشد. اما لیون پنیتا وزیر دفاع ایالات متحده گفت، تصاویر چهرۀ اصلی اردوی ایالات متحده نبوده و آنچیزی را که در تصاویر به مشاهده می رسد، شدیداً محکوم کرد.

اما این عکسها و سایر رویدادها شبیه آن تا چه جنگ در افغانستان را مشکلتر میسازد.

باربرا الیاس می گوید:"عکس ها به زودی در دسترس همه گان قرار می گیرد و ضرور نیست که یک بینندۀ آن با سواد باشد تا پیام آنرا درک کند. متاسفانه این تصاویر زمینه ساز استخدام برای طالبان و سایر مخالفین مسلح می گردد. اما برخورد فوری و درست با این گونه حوادث در عین زمان می تواند حیثیت و اعتباردولت کرزی را هم تقویت کند. طور مثال اگر دولت کرزی پولیس افغان را که در این عکس ها دیده می شوند به محاکمه بکشاند، اینکار این پیام را خواهد فرستاد که طالبان بهترین بدیل برای سو رفتار ها در افغانستان نیستند، بلکه دولت افغانستان خود عدالت را تامین می کند.

جان الن قوماندان نیرو های ناتو و ایالات متحده در افغانستان و راین کراکر سفیر این کشور در کابل نیز تصاویر را محکوم کرده اند.

جورج لیتل سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده گفت که آنان از روزنامۀ لاس انجلس تایمز خواسته بودند تا این تصاویر را به نشر نرسانند. زیرا خطر استفادۀ آن توسط دشمن و تحریک علیه نیرو های افغان و امریکایی در افغانستان می رود. اما روزنامۀ لاس انجلس تایمز به نقل از داوان مهاراج مدیر مسئول آن روزنامه می نگارد که آنان بعد از تفکر و غور بسیار به این نتیجه دست یافتند که بخشی کوچکی از تصاویر را به نشر بسپارند تا در انجام وظیفۀ شان کوتاهی نکرده باشند.

XS
SM
MD
LG