لینک های دسترسی

Breaking News

تلاش برای دریافت سرنشینان ناپدید شدۀ یک طیاره در اندونیزیا


تصویر طیارۀ اندونیزیایی

عملۀ نجات در اندونیزیا سعی میورزد تا خود را به یک طیارۀ که در غرب آن کشور سقوط نموده، برساند. گفته شده که بدنۀ این طیاره سالم بوده و یک دروازۀ آن باز می باشد که این دو نشانه، امید را برای دریافت بازماندگان این سانحه قوی می سازد.

این طیاره از نوع کاسا 221 دو ماشینه بوده که هجده سرنشین داشته و به روز پنجشنبه در جزیرۀ سوماترا سقوط نمود. به سبب اراضی پیچیده و ناهموار، و همچنان بارش دوامدار، عملۀ نجات نتوانسته است تا خود را به محل واقعه برساند.

تا حال نشانه های از مسافرین این طیاره، که شامل چهار طفل میگردد، در دست نیست.

XS
SM
MD
LG