لینک های دسترسی

راه اندازی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در پولند


دور دوم انتخابات در پولند بروز یکشنبه آغاز شد.

دور دوم انتخابات در پولند بروز یکشنبه آغاز شد. برونیسلاو کوموروسکی، سرپرست ریاست جمهوری پولند در مقابل جیریسلو کچینسکی، برادر دوگانه کچینسکی، رئیس جمهور فقید پولند که در ماه اپریل در یک سانحه هوایی در روسیه کشته شد، در رقابت شدید قرار دارد.

آقای کومورسکی در انتخابات ۲۰ جون ۴۲ فیصد آراء را کسب نمود که صرف ۵ فیصد بیشتر از آقای کچیسنکی میباشد. ۸ کاندید دیگر در عقب او قرار دارند.

هیچ کاندید دیگر بیش از ۵۰ فیصد آراء را که از تدویر انتخابات دوم جلوگیری میکرد، بدست نیاورده است.

آقای کوموروسکی رهبری حزب ملکی پلتفورم را به عهده دارد که طرفدار اتحادیه اروپایی میباشد.

آقای کچینسکی با اتحادیه اروپایی مخالفت داشته و در برابر روسیه و آلمان، دشمنان تاریخی پولند، شک دارد.

XS
SM
MD
LG