لینک های دسترسی

تلاش برای جلوگیری از مصاب شدن کودکان سوری به پولیو


سرعت تطبیق کمپاین واکسیناسون پولیو (فلج کودکان) در لبنان، مصر و ترکیه بعد از آن شدت گرفت که موارد شیوع این بیماری در بین کودکان سوری گزارش گردید.

هزاران خانوادۀ سوری در نتیجۀ جنگ های داخلی بیجا شده و مجبور به ترک کشور شان اند و در ساحاتی که شورشی های تسلط دارند، خدمات صحی بسیار محدود و حتا هیچ وجود ندارد.

مقامات صحی تلاش می ورزند تا کودکان زیر سن پنج سال را در هفت منطقه آسیب زده – لبنان، عراق، مصر، اردن کرانه غربی و نوار غزه – واکسین کنند.

کمپائن پولیو با کمک مالی ۳۰ میلیون دالر از سوی اداره صحی سازمان ملل و مقامات صحی کشور های عربی راه انداری شده تا حتا آنعده کودکانی را واکسین کنند که در گذشته واکسین شده اند.

تعداد گستردۀ پناهجویان در لبنان، تطبیق واکسین فلج کودک فشار زیادی را بر سیستم صحی و کارمندان آن وارد کرده این کمپاین را به آزمونی مبدل ساخته است.

صدها کارمند صحی و داوطلب، این هفته در سراسرمنطقه برای تطبیق واکسین رایگان آغاز به کار کردند تا نیم میلیون کودک زیر سن پنج سال را از این بیماری فراگیر نجات دهند.

مقامات صحی سازمان ملل در مناطق شرقی و شمالی لبنان در امتداد مرز سوریه، نقاط تطبیق واکسین پولیو را ایجاد کرده اند تا کودکان سوری پیش از ورود به کشور دیگر – در هنگام عبور از مرز – واکسین شوند.

پیام های آگاهی عامه از طریق امواج رادیو ها نیز خانواده ها را به تطبیق واکسین ضد فلج کودکان ترغیب می کند.

لیلا حسن، داکتر اطفال در شهرک الفویور لبنان عملی سازی برنامه های واکسین کودکان پافشاری کرده می گوید "تعداد سوری ها در لبنان در حال حاضر به میلیون ها تن می رسد و شمار شاگردان در مکاتب نیز به طور قابل ملاحظۀ افزایش یافته است."

این ابتکار پس از آن راه اندازی شد که سازمان جهانی صحت ده مورد پولیو را در یک ایالت شمالی سوریه دریافت کرد.

سه کودک دیگر روز سه شنبه در همان ایالت تشخیص به این بیماری شدند.

ربورتا روسو، سخنگوی اداره سازمان ملل متحد برای مهاجرین می گوید "رسیدگی به وضعیت مهاجرین در لبنان با چالش های همراه است زیرا مردم" در مناطق مختلف پراگنده اند نهاد های خیریه و امداد رسان تلاش می کنند "تا به مردم از طریق مراکز شهری و ادارت غیر انتفاعی رسیدگی کنیم."
XS
SM
MD
LG