لینک های دسترسی

Breaking News

تلاش های جهانی برای محو پولیو یا فلج اطفال


فلج اطفال
بسیاری از سران کشورهای جهان برای محو مرض پولیو یا فلج طی ماه جاری در شهر نیویارک گرد هم می آیند.
با آنکه واکسین ضد فلج اطفال از سال ١٩٨٨ تا حال در ریشه کن ساختن این مرض ٩٩ در صد مفید بوده است. اما طی ده سال گذشته، یک فیصد باقی مانده این مرض، دربرخی کشورهای جهان، هنوز قربانی می گیرد.

نگرانی ها در مورد افزایش پولیو
با آنکه قضایای مصاب شدن اطفال به فلج تقلیل یافته است، اما متخصصین می گویند که هرزمانی که آنها وایرس این مرض را در یک کشور محوکرده اند، در کشور دیگری سربلند کرده است.
ایلی اگدن، هماهنگ کننده محو فلج اطفال در اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده می گوید:
"ما همین حالا در سطح جهان بزرگترین معافیت جمعیتی را دارا می باشیم، اما ما فقط در مورد چند منطقه محدود در چند کشور، صحبت میکنیم که با یک تعداد جمعیت بزرگ برای مدت طولانی در فراموشی قرار داشته اند."

داکتر لیام دونالدسن، یک مقام ارشد طبی در بریتانیا، که رهبری یک هیئت مستقل تفتیش محو پولیو را در سازمان صحی جهان عهده دار می باشد، در مورد نایجریا نگرانی خاص دارد:
"با آن هم، اخبار خوش با یک تعداد نگرانی ها توام می باشد. و شمار بیماران روبه کاهش نهاده است، اما ما در نایجریا طی سال گذشته یک رقم در حال ازدیاد را شاهد استیم. پولیو در نایجریا نه تنها یک مشکلی برای جمعیت این کشور است، بلکه بیشتر وقایعی که در سایر قسمتهای افریقا رخ می دهد، از نایجریا نشأت میکند. ازین لحاظ این مسئله خیلی اهمیت دارد که مشکل نایجریا منحصر به این کشور نمی باشد."
دونالد سن گفت که به نظر نمیرسد که برنامه محو پولیو تا ختم ٢٠١٢ کاملاً تطبیق شود و وایرس این مرض از بین برود.

تلاش ها برای محو پولیو
در حالیکه محو پولیو یک امر عاجل است، اماآخرین بقایای آن در پاکستان و نایجریا سبب می شود که تاریخ معینی برای محو کامل آن تعین شود.
اگدن نیز یکی از هماهنگ کنندگان برنامه محو پولیو است:
"ممکن در چوکات زمانی که ما برای آن تعین نموده ایم این کار انجام نیابد، یا به بودجه که ما به آن اختصاص داده ایم، ممکن محو پولیو وقت بیشتر را در بر گیرد و مصارف بیشتر را ایجاب کند. اما نزدیکی به هدف و مساعی که به خرچ داده می شود، ایجاب سرمایه گزاری بیشتری را می نماید تا مساعدت کنندگان و مشترکین باید بدانند نباید این روند را در این جا توقف دهیم.:
دونالد سن می گوید که با ١٢٥ قضیه که امسال تا حال گزارش شده است، به آخرین تلاش ضرورت است تا محو مرض فلج اطفال به آخرین مراحل آن برسد.
XS
SM
MD
LG