لینک های دسترسی

Breaking News

تلاش برای حضور بیشتر زنان واکسین کننده در قندهار


اطفال زیر سن پنج سال تانرا واکسین کنید تا از فلج دایمی در امان بمانند.

پس از حمله افراد مسلح ناشناس بر دو واکسیناتور زن در قندهار که یکی کشته و دیگری مجروح شد، عرصۀ کار برای زنان تطبیق کنندۀ واکسین تنگ شده است.

اما رئیس امور زنان قندهار می گوید که از چند هفته به اینسو، به خاطر حضور فعالتر زنان در کمپاین های تطبیق واکسین، در شهر قندهار و ولسوالی های نزدیک آن، نزدکی به ۳۰ نشست مشورتی را انجام داده است.

رقیه اچکزی گفت هرچند پس از حمله بر رضاکاران تطبیق کنندۀ واکسین در شهر قندهار، نگرانی سایر تطبیق کنندگان زن در این شهر افزایش یافته ولی باآنهم رضاکاران تازۀ را در این عرصه تشویق کرده اند.

خانم اچکزی می گوید"به ویژه آن افرادیکه رویداد حمله بر رضاکاران واکسین را از نزدیک شاهد بودند، تاثیر ناگواری وارد آمده بود، باآنهم برای آنعده زنان متاثر شده به ویژه برای سوپروایزر های کمپاین تطبیق واکسین، نشست های را راه اندازی کرده و آنان را از خطرات بیماری پولیو آگاه ساختیم و در نهایت به عوض یک زن سه زن حاضر شده تا به گونۀ رضاکارانه در کمپاین ها شرکت کند."

پولیو یک بیماری خطرناک دوران طفولیت است که تنها با دوقطره واکسین از راه دهن یا هم تزریق پیچکاری واکسین قابل وقایه بوده و اگر یک طفل به پولیو مصاب گردید، هیچ راه تداوی برای آن وجود ندارد.

عبدالقیوم پخلا، رئیس صحت عامۀ قندهار می گوید که برای محو بیماری پولیو نیاز است تا تمام اعضای جامعه در آن سهم فعال بگیرند.

آقای پخلا به رادیوآشنا گفت که در سال گذشتۀ میلادی، قندهار که در گذشته مغزن بیماری پولیو پنداشته می شد، شاهد هیچ واقعۀ تازه نبود و دلیل آن هم همکاری موثر مردم با کارمندان صحی این ولایت بود.

رئیس صحت عامۀ قندهار به این باور است که در این برنامه زنان نقش بسیار کلیدی دارند چرا که یک واکسیناتور زن می تواند به آسانی داخل منزل شده و با زنان آن خانه به زبان عامیانه صحبت کند."

آقای پخلا می گوید "زنان اطفال را که تازه متولد شده یا هم در داخل گهواره می باشند، می توانند واکسین کنند که این کار از توان واکسیناتور های مرد پوره نیست. لذا نقش زنان در این راستا بسیار مهم و موثر می باشد."

در مجموع در قندهار ۶۵۰ رضاکار اناث تطبیق کنندۀ واکسین مصروف کار است که برخی از آنان تبلیغ کنندگان اند و برخی هم وظایف تطبیق واکسین را پیش می برند.

پس از حمله بر کارمندان اناث تطبیق واکسین، مسوولین صحت عامۀ آن ولایت خبر دادند که در برخی مناطق ناامن به عوض زنان، رضاکاران مرد را استخدام می کنند.

سیر ویروس در جنوب افغانستان

سیدکمال شاه، مسوول همآهنگی واکسین در یونیسف یا ادارۀ حمایت از اطفال ملل متحد در جنوب افغانستان می گوید که تاهنوز هم مناطق جنوب آن کشور در معرض خطر بیش از حد ویروس سرگردان پولیو قرار دارد.

آقای شاه می گوید" دلیل آن اینست که در سال های گذشته در مقایسه با سایر مناطق افغانستان هفتاد تا هشتاد درصد واقعات پولیو در همین مناطق به چشم می خورد. لذا اکنون هم این مناطق تحت نظارت شدید قرار داشته است."

آقای شاه می افزاید اینکه در سال گذشته قندهار شاهد هیچ واقعۀ تازۀ پولیو نبود این امیدواری را افزایش داده که ما به مراحل محو کامل این بیماری در این مناطق نزدیک شده ایم.

مسوولین معافیت کتله یی وزارت صحت افغانستان می گویند که مصمم اند تا اواسط ۲۰۱۶ سیر ویروس پولیو را در افغانستان متوقف سازند. باآنهم، کارشناسان به این باور اند که ناامنی و عدم آگاهی مردم در برخی مناطق ممکن مانع عملی شدن این هدف وزارت صحت افغانستان گردد.

از سوی دیگر، بیشتر واقعات ثبت و تایید شدۀ پولیو در ۲۰۱۵ از نوع ویروس سرگردان در پاکستان تشخیص شده که عبور و مرور مردم از سرحدات می تواند مشکلی دیگری را در فرا راه توقف این ویروس در افغانستان ایجاد کند.

XS
SM
MD
LG